Siirry sisältöön

Tamperelaisten hyvinvointi asuinalueilla

Kysely avoinna helmikuussa 2021

Tervetuloa vastaamaan Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyyn 1.2.-14.2.2021.

Kyselyllä selvitetään asukkaiden kokemaa hyvinvointia asuinalueilla.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.


Linkki


Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tuloksista voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kyselyn tuloksia käytetään tamperelaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja asuinalueiden kehittämiseen. Kooste kyselyn tuloksista julkaistaan tällä sivulla toukokuussa 2021.

Punainen penkki Pyynikinharjulla.
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tarkoitus

Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyn tavoitteena on kerätä kokemustietoa hyvinvoinnista ja asuinalueista tilastotiedon rinnalle. Tilastollisesti ihmisten hyvinvointia tarkastellaan usein erilaisten sosioekonomisten muuttujien, kuten tulotason, työllisyyden ja koulutustason kautta.

Kyselyn aiheita ovat muun muassa asukkaiden elintavat ja asuminen, harrastusmahdollisuudet sekä alueen palvelut. Kyselyssä voi merkitä kartalle sekä itselle tärkeitä ja viihtyisiä että turvattomia ja epäviihtyisiä paikkoja, joihin kaupungin tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.


Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kyselyn tausta

Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Pilottikyselyyn saatiin noin 1 900 vastausta ja karttapohjaisia paikkamerkintöjä kertyi yli 10 000 kappaletta.

Pilottikyselyn perusteella asukkaiden kokemusperäinen tieto antaa uutta ymmärrystä asuinalueiden vetovoimatekijöistä ja auttaa niiden erityispiirteiden ymmärtämisessä. Esimerkiksi asuinalueen maine voi olla merkittävä muuttopäätöksen peruste. Karttapohjaisten merkintöjen perusteella jokaisella Tampereen asuinalueella on myös omat hyvät ja huonot puolensa.

Nyt uusittuun kyselyyn on lisätty etenkin hyvinvointiin liittyviä teemoja ja sen rakennetta on muokattu saadun palautteen pohjalta. Kyselyn tuloksia käytetään kaupungin palveluiden suunnitteluun, asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja asuinalueiden kehittämiseen. Kooste tuloksista julkaistaan tällä sivulla toukokuussa 2021.

Lisätietoja:
Analyytikko
Pekka Veiste
puhelin 044 486 3066
sähköposti [email protected]

Analyytikko
Katri Heininen
puhelin 040 806 3920
sähköposti [email protected]

tietojohtaminen(at)tampere.fi