Siirry sisältöön

Tietonäköala - tilastotietoa Tampereesta

Tietonäköalasta löydät uusimmat visualisoidut ja analysoidut toimintaympäristötiedot. Tietoja päivitetään aina uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella. Valitse aihealue ja tutustu julkaisuihin. Kaikki julkaisut eivät ole saavutettavia. Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota saavutettavuuspuutteiden takia et pysty käyttämään, ota yhteyttä tietojohtaminen(a)tampere.fi

Raportti koronapandemian vaikutuksista

Raportilla seurataan koronapandemian mahdollisia vaikutuksia toimintaympäristöön. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat väestö, muuttoliike, työllisyys, toimentulotuen saajien määrät, yritykset, matkailijat, rikokset, rakennusluvat ja liikenne. Muutosta tarkastellaan vertaamalla vuoden 2021 kuukausitason tietoja vuosien 2020 ja 2019 vastaavaan ajankohtaan. Raportti keskittyy Tampereen tilanteeseen eikä siinä ole vertailua muihin kaupunkeihin. Muiden kaupunkien tilanteesta tietoa löytyy esimerkiksi kuukausittaisista väestö- ja työllisyyskatsauksista. Raportin tiedot päivitetään kerran kuukaudessa:

Ulkoinen linkkiToimintaympäristön muutokset ja mahdolliset koronapandemian vaikutukset

Tunnetko kaupunkisi? Mihin suuntaan Tampere kehittyy?

Testaa tietosi vastaamalla 12 kysymykseen. Monivalintakysymykset koskevat mm. väestön kehitystä, köyhyyttä, koulutustasoa ja asumista.

Ulkoinen linkkiTunnetko kaupunkisi -testi


Testi on mukailtu ruotsalaisen Hans Roslingin maailmaa koskevasta kyselystä Tamperetta koskevaksi. Olennaista ei ole tietää tarkkoja faktoja, vaan tunnistaa eri ilmiöiden suuruusluokkia sekä menneitä ja tulevia kehityssuuntia. Ulkoinen linkkiTunnetko kaupunkisi testin tulokset


Väestö ja väestönmuutokset

Väestö ja väestönmuutokset

Väestö-sivulta löytyy kuukausittain päivitettävä väestökatsaus sekä kaupunkitasoisia vuositietoja väkiluvusta, alueittaisia väestötietoja sekä väestösuunnite.

Väestö ja väestönmuutokset

Väestö-sivulta löytyy kuukausittain päivitettävä väestökatsaus sekä kaupunkitasoisia vuositietoja väkiluvusta, alueittaisia väestötietoja sekä väestösuunnite.

Työllisyys ja työmarkkinat

Työllisyys ja työmarkkinat

Kuukausittain päivitettävän työllisyyskatsauksen lisäksi sivulta löytyy vuositietoja Tampereen ja kaupunkiseudun työpaikoista sekä Tampereen vetovoimaisuudesta.

Työllisyys ja työmarkkinat

Kuukausittain päivitettävän työllisyyskatsauksen lisäksi sivulta löytyy vuositietoja Tampereen ja kaupunkiseudun työpaikoista sekä Tampereen vetovoimaisuudesta.

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Palvelualueiden alueprofiileista löytyy tietoa kaupungin viiden eri palvelualueen väestöstä, asumisesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi sivulta löytyy linkit hyvinvointikertomuksen, kouluterveyskyselyn, ravitsemuksen hyvinvointimatriisin sekä avopalvelujen asiakastyytyväisyyden sivuille.

Terveys ja hyvinvointi

Palvelualueiden alueprofiileista löytyy tietoa kaupungin viiden eri palvelualueen väestöstä, asumisesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi sivulta löytyy linkit hyvinvointikertomuksen, kouluterveyskyselyn, ravitsemuksen hyvinvointimatriisin sekä avopalvelujen asiakastyytyväisyyden sivuille.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö

Tietoa asumisesta ja rakentamisesta sekä keskustan kehityksen seurantajärjestelmästä.

Kaupunkiympäristö

Tietoa asumisesta ja rakentamisesta sekä keskustan kehityksen seurantajärjestelmästä.

Strategia

Strategia ja strategian seuranta

Tampereen strategia, Tekemisen kaupunki, ulottuu vuoteen 2030.

Strategia ja strategian seuranta

Tampereen strategia, Tekemisen kaupunki, ulottuu vuoteen 2030.

Tilastojulkaisut

Tilastojulkaisut

Tilastollinen vuosikirja on monipuolinen kaupunkitiedon lähde, josta löytyy tietoa monista eri aihealueista.

Tilastojulkaisut

Tilastollinen vuosikirja on monipuolinen kaupunkitiedon lähde, josta löytyy tietoa monista eri aihealueista.