Siirry sisältöön

Kansainväliset asiat

Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä koko kaupungin kansainvälistymisen tukemisesta vastaa Kansainvälisten asioiden yksikkö. Yksikkö valmistelee kaupungin kansainvälistä toimintaa ohjaavat suuntaviivat sekä vastaa niiden jalkauttamisesta ja seurannasta. Lisäksi yksikkö huolehtii kaupungin johdon kansainvälisten vierailujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimii tänne tulevien merkittävien kansainvälisten vierailujen ja tilaisuuksien tukena. Yksikön toimintaan kuuluu myös alueen koulutusviennin edistäminen.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto Brysselissä kuuluu Kansainvälisten asioiden yksikköön. EU-toimisto vastaa kaupungin ja koko maakunnan yhteisestä edunvalvonnasta Brysselissä, tukee sidosryhmien verkostoitumista ja edistää EU-rahoituksen hyödyntämistä kehittämistoiminnassa.

Kansainvälisten asioiden päällikkö
Satu Vuorinen
puhelin 040 538 8402
sähköposti [email protected]

Kansainvälisten suhteiden suunnittelija
Eveliina Kiema-Majanen
puhelin 044 430 9412
sähköposti [email protected]