Siirry sisältöön

Toimintamalli

Tampereen toimintamallia, eli toimintatapoja ja organisaatiorakennetta, on uudistettu koko kuluvan valtuustokauden ajan. Työ aloitettiin arvioimalla aiempaa tapaa toimia, ja asettamalla tavoitteet, joiden suuntaisesti uusi toimintamalli rakennetaan. Keskeisiä uudistuksen tavoitteita ovat olleet asiakaslähtöisyyden, osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja kumppanuusajattelun vahvistaminen sekä johtamisen selkeyttäminen.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt uudistuksen keskeisimmät linjaukset: pormestarimallia kehitetään edelleen poliittisen johtamisjärjestelmän perustana, sisäisen tilaaja-tuottaja-mallin tilalle luodaan uusi tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta painottava johtamismalli ja uudet palvelualueet perustetaan kunnan perustehtävien ympärille. Uudistuksen keskeisin viesti on toimintatapojen uudistaminen. Tampereen kaupunki rakentaa uudenlaista kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria, jossa korostuu laaja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, johtamisen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen aiempaa laajempi hyödyntäminen.

Ajankohtaista

Tampereen johtamisjärjestelmän kuvaus on kattava kooste toimintamallin periaatteista, kaupunkiorganisaatiosta sekä strategisesta ohjauksesta ja toiminnan johtamisesta. Kuvaus on kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Johtamisjärjestelmän kuvaus on interaktiivinen pdf-esitys. Kuvauksen ylläpidosta vastaa strategiayksikkö, mutta kaikki konserniohjausyksiköt ja palvelualueet huolehtivat osaltaan sisältöjen ajantasaisuudesta.

Tampereen kaupungin uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2018.

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli otettiin käyttöön 1.1.2017.

Tampere 2017 -projektin materiaalit

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous linjasi palvelualueiden organisointia jatkovalmistelun pohjaksi maanantaina 19.9.2016. Kokouksessa käsiteltiin mm. sitä, millaisia palveluryhmiä kolme palvelualuetta tulee sisältämään.

Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari järjestettiin 6.6.2016. Seminaarissa käsiteltiin toimintamallin uudistusta erityisesti poliittisten toimielinten osalta. Muita aiheita olivat vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelu sekä sote- ja aluehallintouudistus. Seminaarin esitysmateriaalit ja videotallenteet löytyvät sivulta talousarvio .

Tampereen toimintamallin uudistusta esittelevä videosarja on julkaistu.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsitteli toimintamallia 20.6.2016. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu palvelualueiden organisoinnista ja kehittämisestä sekä johtajien tavoitteista.

Tampereen uudessa toimintamallissa kaupungin organisaation perustana ovat kolme palvelualuetta: hyvinvoinnin palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue. Uusille palvelualueille on valittu johtajat, jotka aloittivat työnsä kesäkuun 2016 alussa.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsitteli 22.2.2016 toimintamalliuudistuksen etenemistä.

Tampereen kaupunginvaltuusto teki 14.12.2015 periaatepäätöksen toimintamallin uudistamisesta.

Tampereen kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistamisesta järjestettiin Tampere-talossa 5.10.2015.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsitteli toimintamallin uudistamisen valmistelutyön etenemistä 28.9.2015.

Henkilökunnan osallistuminen

Toimintamallia uudistetaan yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa.

Syyskuussa 2015 järjestettiin henkilöstölle kysely pormestarimallista. Se innoitti 64 vastaajaa pohtimaan mallin tulevaisuutta. Kooste vastauksista on alla.

Touko-kesäkuussa 2015 henkilökunta pääsi kommentoimaan toimintamallin uudistamisen tavoitteita ja muita päälinjauksia. Kooste vastauksista on alla.

Henkilöstöltä kysyttiin huhti-toukokuun vaihteessa, miten he haluavat olla mukana toimintamallin uudistamisessa ja minkälaiset yhdessä toimimisen tavat olisivat kiinnostavimpia. Kooste vastauksista on alla.

Henkilöstöltä kysyttiin maalis-huhtikuun vaihteessa: "Miten tilaaja-tuottaja-mallia tulisi kehittää tai mitä sen tilalle?" Vastauksia saatiin 74 kpl. Kooste vastauksista on alla.

Toimintamallin uudistamiseen mielipiteitä kuntalaisilta

Valma-valmistelufoorumissa oli huhtikuussa 2015 mahdollisuus kertoa mielipiteensä siitä, miten tamperelaisten osallistumista kaupungin toimintaan tulisi kehittää.

Aiempaa materiaalia

Talous - ja strategiaseminaari 4.5.2015

Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari järjestettiin 4.5.2015 Tampere-talossa. Seminaari toimi kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluna talousarvion 2016 valmistelulle ja Tampereen kaupungin toimintamallin uudistuksen keskeisille linjauksille.

Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015

Tampereen kaupungin poliittiselle johdolle sekä johtaville viranhaltijoille järjestettiin toimintamallin uudistamisesta eli Tampere 2017 –projektista seminaari 23.3.2015. Seminaari lähetettiin suorana lähetyksenä verkossa.

Projektia koskevia päätöksiä

Nykyisen toimintamallin arviointimateriaalia

Tampereen kaupungin toimintamallia eli tilaaja-tuottaja-mallia, pormestarimallia ja asiakaslähtöisyyden mallia arvioitiin vuonna 2014. Arvioinnista julkaistiin raportti Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. 2014. Rannisto, Pasi-Heikki (toim.) Acta nro 257. Tampereen yliopisto.

Lisätiedot
Strategiajohtaja
Reija Linnamaa
puhelin 040 572 9610
sähköposti [email protected]