Siirry sisältöön

Strategia tiivistetysti

Visio 2030

Tampereen strategian visio vuodelle 2030 on:

Tampere – sinulle paras.

Strategian toteutuessa Tampere on 300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki. Kasvu toteutuu kestävällä ja inhimillisellä tavalla. Vuonna 2030 Tampere on hiilineutraali. Tulevaisuuden Tampereella hyvinvointi on jakautunut tasaisesti ja kaupunkilaisille tarjotaan palveluissa paras asiakas- ja asukaskokemus. Tavoitteena on myös tarjota kaikille sujuvat ja arkea helpottavat palvelut ensisijaisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Tulevaisuuden Tampereella panostetaan osaamiseen ja työhön. Kaupunki on vuonna 2030 suurten kaupunkien ykkönen lasten ja nuorten oppimistuloksissa, kaupunkilaisten elinikäinen oppiminen on mahdollista ja työllistyminen on kaikissa tilanteissa joustavaa. Yrityksille Tampere tarjoaa kiinnostavan toimintaympäristön, jossa luovuus ja innovaatiot kohtaavat. Tulevaisuuden kaupunki houkuttelee myös kansainvälisesti osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Tampere tunnetaan Pohjoismaiden kiinnostavimpana elämyskaupunkina.


Toimintatavat

Strategian toteutumista tuetaan seuraavilla toimintatavoilla:

Toimimme yhdessä

Toimimme kumppanina ja mahdollistajana asukkaille, yrityksille ja yhteisöille.

Luomme alustoja ja mahdollisuuksia verkostoitua, kokeilla ja kehittää yhdessä.

Olemme luotettavia ja innostavia kumppaneita.

Toimimme vastuullisesti

Kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta.

Toimimme avoimesti ja rohkeasti

Viestimme mahdollisuuksista ja toimimme läpinäkyvästi ja vuorovaikutteisesti.

Kehitämme ja kokeilemme ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti.


Strategiset painopisteet

Tampereen strategian sisällöt jakaantuvat neljään painopisteeseen: yhdessä tekevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatiivinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava.

1) Yhdessä tekevä ja inhimillinen Tampere panostaa osallisuuteen ja aktiivisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja varhaiseen tukeen sekä yksilöllisiin ja vaikuttaviin palveluihin.

2) Koulutuksen ja osaamisen Tampere panostaa laadukkaaseen ja yhteisölliseen oppimiseen, työhön johtavaan koulutukseen ja osaamiseen sekä osaavan työvoiman houkutteluun ja juurruttamiseen.

3) Luova ja innovatiivinen Tampere panostaa vaikuttavaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan, innovaatioympäristöihin ja -alustoihin sekä kansainvälisen tason kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan.

4) Urbaani ja kestävästi kasvava Tampere panostaa kaupungin kasvuun, elävyyteen, omaleimaisuuteen ja kaupunkimaiseen ympäristöön sekä älykkyyteen ja kestävyyteen.

Kaupunkiorganisaation uudistumiskyky mahdollistaa strategian toteuttamisen. Se koostuu toimintaympäristön muutosten ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä, osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä, vaikuttavasta verkostokumppanuudesta sekä tasapainoisesta taloudesta ja aktiivisesta omistamisesta.