Siirry sisältöön

Tiederahaston toimikunta

Tiederahasto tukee tamperelaista tieteellistä jatkotutkimustyötä (lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimukset) myöntämällä apurahoja pääasiassa joko tutkimuksen tekemiseen tai sen julkaisemiseen. Tiederahasto kokoontuu tarvittaessa. Apurahat myönnetään pääasiassa akateemisiin jatkotutkintoihin tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön ja tieteellisten tutkimusten julkaisemiseen.

Tiederahaston toimikunta 1.6.2017 - 31.5.2019

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet
Antti Lönnqvist, dekaani (Tampereen yliopisto)
Jarmo Takala, tutkimusvararehtori (Tampereen teknillinen yliopisto)
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri)
Jenni Airaksinen, hallintotieteiden tohtori
Pertti Järvinen, professori emeritus
Kati Järvinen, filosofian tohtori
Iiris Ruoho, yliopistolehtori, dosentti
Marja Yli-Pärri, väitöskirjatutkija, koordinaattori
Harri Uusi-Rajasalo, DI

Asiamies
Tohka Sanna, lakimies

Toimikunnan kokousten pöytäkirjat