Siirry sisältöön

Maahanmuuttajaneuvosto

Kaupunginhallitus asetti 19.6.2017 toimikaudekseen maahanmuuttajaneuvoston. Neuvoston tehtävänä on muun muassa maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn.

Neuvostolla ei ole päätösvaltaa, vaan se tekee esityksiä sille määritellyistä tehtävistä. Maahanmuuttajaneuvostoon valitaan kymmenen maahanmuuttajataustaista jäsentä ja puheenjohtaja.

Neuvostolla on oikeus pyytää kuultavakseen eri viranomaisten, kuten kansaneläkelaitoksen, poliisin, työvoimahallinnon, aluehallintoviraston sekä kaupungin eri yksiköiden edustajia.
Kaupungin maahanmuuttajatyön koordinaattorit sekä ulkomaalaistoimiston edustaja osallistuvat neuvoston työskentelyyn. Neuvoston kokouksessa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maahanmuuttajaneuvosto 1.6.2017 – 31.5.2019

Puheenjohtaja
Abdulkadir Hashi

Jäsenet

Vadim Adel, varajäsen Riho Laurisaar
Raluca Lucia Cenan-Niemi, varajäsen Alois Weimer
Juri Hokkanen, varajäsen Ene Härkönen
Jama Jama, varajäsen Alexios Sarantis
Jun Liu, varajäsen Michael Klade
Mahmoud Machaal, varajäsen Zafar Ahmed
Margarita Niemi, varajäsen Sulo Niemi
Valentina Savolainen, varajäsen Hemsut Phitsawong
Galina Väisänen, varajäsen Galina Yermolovich
Mustafa Kara, varajäsen Sudath Perera

Esittelijä
Mari Taverne, kansainvälisen osaamisen päällikkö

Pöytäkirjanpitäjä
Mani Maroufzadeh, palveluneuvoja

Pysyvät asiantuntijat
Tiina Piispanen, museolehtori
Regina Blom, koulutusalajohtaja
Katja Simonen, suunnittelija
Kristiina Teiss, koulutuspäällikkö
Takura Matswetu, maahanmuuttajatyön koordinaattori
Taru Herranen, palvelupäällikkö
Anneli Salakari, vastaanottokeskuksen johtaja
Pekka Ihalainen, perheryhmäkodin johtaja

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävät

  1. Kotouttamisen ohjelman mukaisten toimien seuranta ja esitysten tekeminen kotouttamiseen liittyvien palveluiden kehittämiseksi
  2. Esitysten tekeminen erityisesti maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen, kuten kotikielen opetuksen kehittämiseksi
  3. Esitysten tekeminen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien palvelujen kehittämiseksi
  4. Esitysten tekeminen kaupungin muiden maahanmuuttajia koskevien palveluiden kehittämiseksi
  5. Esitysten tekeminen palveluiden ja rekrytoinnin yhdenvertaisuuden esteiden poistamiseksi
  6. Eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen sekä osallistuminen aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön
  7. Osallistuminen muiden erityisryhmille perustettujen neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä sekä käyttämällä hyväksi muita kuntalaisille kehitteillä olevia vaikuttamisen kanavia
  8. Osallistuminen maahanmuuttajajärjestöjen erityiskysymysten käsittelyyn kaupungin hallinnossa
  9. Omalta osaltaan kaupungin ja muiden eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä
  10. Muut hyvien etnisten suhteiden ja maahanmuuttajiin liittyvien palvelujen kehittämiseen liittyvät tehtävä

Kokoukset ja teemat v. 2019

7.2.2019 klo 16.00 Kansainvälisen osaamisen strategian esittely
4.4.2019 klo 16.00 Rikollisuuden syyt ja ennaltaehkäisy
23.5.2019 klo 16.00 Maahanmuuttajajärjestöjen palveluntuottaminen

Pöytäkirjat ja esityslistat

Maahanmuuttajaneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Esityslista- ja pöytäkirjahausta Toimielimet-listalta: