Siirry sisältöön

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä ja sen tehtävänä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja:

 1. merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä
 2. merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouksista ennen tarjousten muuta käsittelyä
 3. muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista sekä kaavoista.

Kaupunkikuvatoimikunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.

Kokoonpano 6.9.2021-31.5.2023

Puheenjohtaja
Anne Liimola

Varapuheenjohtaja
Matti Höyssä

Jäsenet
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn edustajat:
Iida Kalakoski, varajäsen Tapio Kaasalainen
Teemu Hirvilammi, varajäsen Minna Chudoba

Luottamushenkilöt:
Matti Höyssä, varajäsen Arttu Rintanen
Anne Liimola, varajäsen Terhi Leino
Ellen Ojala, varajäsen Ville Tynkkynen

Kaupunkikuvatoimikunnassa asiantuntijoina ja esittelijöinä toimivat:
1) rakennusvalvontapäällikkö
2) asemakaavapäällikkö
3) vihereralueet ja hulevedet -yksikön suunnittelupäällikkö
4) liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikön suunnittelupäällikkö
5) kiinteistöjohtaja sekä
6) kaupunkikuva-arkkitehti

Sihteeri
kaupunkikuva-arkkitehti

Pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus
Saana Karala, kaupunkikuva-arkkitehti

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus käsittelemänsä alueen kaava-, rakennuslupa-, yms. hankkeita koskevissa asioissa.

Kokousajankohdat

Kokoukset syksyllä 2021ovat seuraavina päivinä:

 • 3.8.
 • 17.8.
 • 31.8.
 • 14.9.
 • 28.9.
 • 12.10.
 • 26.10.
 • 9.11.
 • 23.11.
 • 7.12.
 • 21.12.

Mikäli käsiteltäviä hankkeita ilmenee paljon tai joku hanke vaatii kiireellistä käsittelyä, voidaan ennalta sovittujen kokouspäivämäärien välissä pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräisten kokousten ajankohdista sovitaan erikseen.

Milloin rakennushanke vaatii kaupunkikuvatoimikunnan lausunnon?

Kun rakennushanke sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla (esim. keskustassa, kantakaupungin yleiskaavassa osoitettujen aluekeskusten keskusalueilla tai RKY-alueella) tai se on muutoin (esim. kokonsa tai korkeutensa vuoksi) katsottavissa kaupunkikuvallisesti merkittäväksi, tulee siitä pyytää kaupunkikuvatoimikunnan lausunto. Lausunto on suositeltavaa pyytää jo suunnittelutyön luonnosvaiheessa, siis hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.

Kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyyn vietävistä rakennushankkeista päättää rakennustarkastaja yhdessä kaupunkikuva-arkkitehdin kanssa. Hankkeeseen ryhtyvän onkin otettava yhteyttä ensin rakennusvalvontaan, missä määritellään vaatiko hanke toimikunnan lausuntoa vai ei. Yhteydenotto hoituu parhaiten Ulkoinen linkkiLupapisteen kautta tehtävällä neuvontapyynnöllä.

Ohjeistusta kaupunkikuvatoimikunnan käsittelyyn tuleville hankkeille

Hankkeeseen liittyvä lyhyt esittelyteksti (hankkeen nimi, kiinteistötunnus, osoite ja kuvailu muutamalla lauseella), tieto hankkeen esittelijöistä titteleineen (arkkitehti/pääsuunnittelijan ja rakennuttajan läsnäoloa edellytetään) sekä sähköinen kuva-aineisto tulee toimittaa kaupunkikuvatoimikunnan sihteerille viimeistään kokousta edeltävän viikon maanantaina klo 12.00.

Kuva-aineisto tulee toimittaa yhtenä pdf-vihkona, ja siitä tulee hahmottua hankkeen kaupunkikuvalliset vaikutukset ja tilalliset ratkaisut. Kattava ja huolellisesti laadittu kuva-aineisto sekä muu esittelymateriaali nopeuttavat hankkeen käsittelyä. Sähköpostitse toimitettavan kuva-aineiston maksimikoko on 16 megatavua, sitä suuremmat tiedostot voi jakaa pilvipalvelun kautta (esim. WeTransfer).

Rakennushankkeen kohdalla kuva-aineistosta tulee löytyä ainakin

 1. ilmakuva alueesta
 2. kaavakartta asemakaavamääräyksineen
 3. asemapiirros
 4. pihasuunnitelma
 5. pohjat ja leikkaukset
 6. värilliset julkisivut (josta käy ilmi myös julkisivumateriaalit ja väritys)
 7. perspektiivikuvat kaikista olennaisista suunnista (ihmishahmon lisääminen suositeltavaa mittakaavan hahmottamisen helpottamiseksi, lisäksi yksi pimeän ajan näkymäkuva kadun puolelta)
 8. katusovitus ja/tai laajempi ympäristösovitus hankkeen koosta riippuen.

Mikäli hanke näkyy kauas maisemassa esim. korkeutensa tai sijaintinsa takia, myös kaukonäkymätarkastelu muutamasta suunnasta tulee liittää aineistoon.

Hankkeiden esittelijöinä kokouksessa toimivat arkkitehtisuunnittelija/pääsuunnittelija ja rakennuttaja. Myös hanketta hoitavat viranhaltijat ovat tervetulleita esittelyyn. Hankkeen esittelyn tulee olla tiivis ja keskittyä kaupunkikuvallisiin näkökohtiin. Esittelyosuuden maksimikesto on 15 minuuttia (laajemmissa hankkeissa 20 minuuttia), jotta hankkeesta käytävälle keskustelulle jää riittävästi aikaa.