Siirry sisältöön

Toimintasäännöt

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi, ja siitä ilmenee mm. delegoitu toimivalta.

Konsernijohtaja hyväksyy konsernihallinnon toimintasäännön. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa toimintasäännöstä. Toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen toimintasäännöstä.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään tarkastustoimikunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintasäännössä.

Konsernihallinto

Hyvinvoinnin palvelualue

Toimintasäännön liite:

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Toimintasäännön liitteet:

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintasäännön liitteet:

Liikelaitokset

Pirkanmaan pelastuslaitos

Toimintasäännön liite: