Siirry sisältöön

Toimintasäännöt

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi, ja siitä ilmenee mm. delegoitu toimivalta.

Konsernijohtaja hyväksyy konsernihallinnon toimintasäännön. Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa toimintasäännöstä. Toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen toimintasäännöstä.

Konsernihallinto

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Sivistyspalvelujen palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue

Liikelaitokset

Pirkanmaan pelastuslaitos