Siirry sisältöön

Säännöt ja toimivallan siirtopäätökset

Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista, niiden toiminnasta ja toimivallan jaosta.

Toimintasäännöt ovat hallintosääntöä yksityiskohtaisempia. Niillä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista.

Muut säännöt ja ohjeet -otsikon alla on Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje sekä mm. rakennusjärjestys, satamajärjestys ja rahastojen säännöt.

Toimivallan siirtopäätösten avulla toimielimet, luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat siirtäneet eli delegoineet toimivaltaansa.