Siirry sisältöön

Neuvostot

Maahanmuuttajaneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat Tampereen kaupunginhallituksen nimittämiä toimielimiä. Niiden kautta kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Maahanmuuttajaneuvosto

Maahanmuuttajaneuvoston tehtävänä on muun muassa maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata kaupungin palveluja vammaisten tamperelaisten näkökulmasta. Neuvosto muun muassa seuraa vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutusmismahdollisuuksien kehitystä, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on mukana valmistelemassa ja seuraamassa ikääntyvään väestöön vaikuttavia asioita, kuten ikääntyvien hyvinvointi, terveys, osallisuus, asuminen, elinympäristö, liikkuminen ja arjessa selviytyminen.