Siirry sisältöön

Neuvostot

Maahanmuuttajaneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat Tampereen kaupunginhallituksen nimittämiä toimielimiä. Niiden kautta kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Maahanmuuttajaneuvosto

Neuvoston tehtävänä on muun muassa maahanmuuttajien ja kotouttamiseen liittyvien palvelujen kehittäminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun kehittäminen sekä osallistuminen syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.

Vanhusneuvosto

Tampereella on vuodesta 1988 lähtien toiminut kaupunginhallituksen asettama vanhusneuvosto (ent. eläkeläisneuvosto). Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli 1.7.2013 voimaan laki, jonka myötä vanhusneuvoston painoarvo, merkittävyys, toiminta-alue ja tehtäväkenttä moninkertaistuivat. Lain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. ]