Siirry sisältöön

Kaupunkiseudun kansalaispaneeli

Tervetuloa suureen seutukeskusteluun kertomaan kokemuksista liikkumisesta Tampereen seudulla!


Verkkokeskustelu on avoinna 28.3.-14.4.2022 oikeusministeriön Otakantaa-palvelussa. Keskustelu on avoin kaikille seudun asukkaille ja täällä asioiville. Keskusteluun voi osallistua joko omalla nimellä tai nimimerkillä.


Klikkaa tästä keskusteluun:

Ulkoinen linkkiSuuri seutukeskustelu liikkumisesta Tampereen seudulla

Kansalaispaneelissa Tampereen kaupunkiseudun asukkaat keskustelevat kaikkia yhdistävästä aiheesta. Keskustelun kooste viedään seudullisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Ensimmäisen kerran kansalaispaneeli kokoontuu vuoden 2022 alkupuolella suureen seutukeskusteluun, jonka aiheena on liikenne. Keskustelussa asukkaat kertovat, miten he liikkuvat arjessaan ja millaiset asiat vaikuttavat siihen.

Seutukeskustelu muodostuu helmi-maaliskuussa käydyistä pienryhmäkeskusteluista sekä maalis-huhtikuussa käytävästä kirjoitetusta verkkokeskustelusta. Suureen seutukeskusteluun odotetaan kaikkiaan noin 500 osallistujaa.

Pienryhmäkeskustelut helmi-maaliskuussa

Tampereen kaupunkiseutu muodostuu Tampereen kaupungista ja sen lähikunnista: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Kaikki näiden kuntien asukkaat ovat tervetulleita osallistumaan suureen seutukeskusteluun keskustelemaan seudun liikenteeseen liittyvistä kokemuksistaan. Osa seudun asukkaista sai satunnaisotannalla lähetetyn kutsukirjeen.

Aiheesta kiinnostuneita kutsuttiin mukaan etätapaamisena kokoontuviin pienryhmiin, joita järjestetään helmi-maaliskuun aikana eri viikonpäivinä niin aamuisin, päivällä kuin illallakin. Pari tuntia kestävään keskusteluun osallistuu kerrallaan 6-10 asukasta eri puolilta kaupunkiseutua. Keskustelussa on mukana myös keskustelun ohjaaja ja kirjuri.

Osallistuminen ei edellytä ennakkotietoa tai valmistautumista. Keskusteluissa osallistuvat kertovat omista kokemuksistaan siitä, miten he liikkuvast arjessaan ja mitkä asiat vaikuttavat kulkutavan valintaan. Osallistujille ei makseta palkkiota.

Kaikki pienryhmäkeskustelut käydään etätapaamisena Teamsiä käyttäen. Osallistumaan pääsee siis helposti kotoa tai muusta rauhallisesta paikasta. Se edellyttää vain tietokonetta tai älypuhelinta ja toimivaa nettiyhteyttä.

Nuorille, englannin kieltä käyttäville sekä selkosuomea käyttäville asukkaille järjestettiin omat erilliset keskustelunsa. Niihin kutsuttiin osallistujia kaupunkiseudulla toimivien järjestöjen ja muiden organisaatioiden kautta.

Seutukeskustelu laajenee verkkokeskusteluksi

Maaliskuun 2022 lopulla suuri seutukeskustelu laajenee verkkokeskusteluksi. Seudun liikenteeseen liittyvää keskustelua käydään 28.3.-14.4.2022 Otakantaa.fi-palvelussa.

Kirjoitettuun verkkokeskusteluun voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Osallistujilta odotetaan sitoutumista toisia kunnioittavan keskustelun pelisääntöihin.

Pyöräileviä naisia Tampereella

Ymmärrys syvenee rakentavassa keskustelussa

Suuri seutukeskustelu on kansalaispaneeli, jossa käydään yhteiskunnallista keskustelua. Keskustelun tarkoituksena on syventää kaikkien osapuolten - keskustelijoiden ja kuntien - ymmärrystä keskustelun aiheesta. Keskusteluista tehdään kooste, jota kuntien asiantuntijat käyttävät työnsä tukena. Kooste viedään myös päättäjille tiedoksi.

Keskusteluissa jokainen osallistuja saa tasaveroisesti kertoa aiheesta omiin kokemuksiin pohjautuvan näkemyksensä. Ne ovat kaikki arvokkaita, sillä tarkoituksena on muodostaa keskustelun aiheesta kokonaiskuva. Keskusteluissa ei väitellä eikä tavoitella yksimielisyyttä eikä pyritä löytämään ratkaisua mihinkään tiettyyn kysymykseen.

Keskusteluissa on mukana Erätauko-keskustelunohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja, joka varmistaa, että keskustelu käydään yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Hän huolehtii siitä, että keskustelu on kunnioittavaa ja rakentava.

Kansalaispaneeli ja suuri seutukeskustelu ovat osa valtakunnallista Hyvin sanottu -hanketta, jonka tavoitteena on suomalaisen keskustelukulttuurin vahvistaminen ja turvallisten keskusteluympäristöjen luominen.


Tampereen kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli on Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhteishanke (2021 - 2022). Hanke on saanut rahoitusta valtiovarainministeriöltä.

Lisätietoa kansalaispaneeli-hankkeesta ja suuresta seutukeskustelusta on myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sivuilla: Ulkoinen linkkiwww.tampereenseutu.fi/kansalaispaneeli

Lisätietoa Hyvin sanottu -hankkeesta: Ulkoinen linkkiTietoa hankkeesta – Hyvin sanottu – yle.fi

Lisätietoa

Suunnittelija
Johanna Kurela
puhelin 040 849 3614
sähköposti [email protected]

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo