Siirry sisältöön

Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Menetelmä on yleisesti käytössä Suomessa ja maailmalla.

Teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Tampereen kaupunki on varannut 450 000 euroa osallistuvaan budjetointiin vuonna 2020. Osallistuvan budjetoinnin toteutus alkaa huhtikuussa ja kestää koko vuoden. Osallistuvan budjetoinnin kokeilusta käytetään nimeä Mun Tampere -osbu.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla halutaan edistää alle 18-vuotiaiden tamperelaisten hyvinvointia.

Kaikki voivat iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta ideoida teemaan liittyviä ratkaisuja. Ehdotuksia voi tehdä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Myös yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät voivat tehdä ehdotuksia. Osallistuvan budjetoinnin raha ei kuitenkaan ole yhdistysten tai muiden ryhmien toiminnan rahoittamiseen suunnattu avustus.

Ideat voivat olla isoja tai pieniä, ja ne voi kohdistaa jollekin tietylle alueelle tai olla koko kaupungin laajuisia. Ideat voivat liittyä esimerkiksi vapaa-ajan mahdollisuuksiin, tapahtumiin, ympäristön turvallisuuteen tai viihtyisyyteen. Ne voivat edistää yhteenkuuluvuutta tai tukea arjessa jaksamista.

Osallistuva budjetointi etenee vaiheittain

Vaikuttamaan pääsee kolmessa eri vaiheessa:

Ideointivaiheessa 15.4.-15.5.2020 kuka tahansa iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta voi tehdä ehdotuksia siitä, miten tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Ehdotukset jätetään Mun Tampere -verkkosivulle, joka avautuu ideointivaiheen alussa. Ideansa pääsee kertomaan myös eri puolilla Tamperetta järjestettävissä tilaisuuksissa, joita on muun muassa kouluissa, nuorisotiloissa ja kauppakeskuksissa. Mun Tampere -sivulle jätetyt ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä.

Työpajavaiheessa 17.8.-11.9.2020 osallistujat jalostavat ideoista suunnitelmia äänestystä varten. Työpajoihin ovat kaikki tervetulleita.

Äänestysvaiheessa 1.-30.11.2020 jokaisella 12 vuotta täyttäneellä tamperelaisella on käytössään kaksi ääntä, jotka hän voi antaa joko samalle tai kahdelle eri suunnitelmalle. Äänestämään pääsee Mun Tampere -sivulla. Eniten ääniä saaneet, budjettiin mahtuvat ehdotukset toteutetaan.

Kaikki pääsevät vaikuttamaan

Osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja ideoiden kehittämiseen voivat osallistua kaikki iästä ja kotipaikkakunnasta riippumatta. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet tamperelaiset.

Myös 12 vuotta nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan äänestysvaiheessa. Heidän toiveensa pyritään tuomaan esiin kaupungin koulujen ja nuorisotyön sekä Tampereen Lasten Parlamentin kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Ideoita toteutetaan joka puolella kaupunkia

Osallistuvalla budjetoinnilla halutaan parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000 euroa jakautuu niin, että jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi) on suunnattu kullekin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytettävissä 100 000 euroa.

Kaupunki vastaa siitä, että voittaneet suunnitelmat toteutetaan. Niiden toteutus alkaa vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
puhelin 040 801 6150
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoitteet:
www.tampere.fi/osallistuvabudjetointi
www.tampere.fi/osbu