Siirry sisältöön

Osallistuva budjetointi

Mitä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään.

Osallistuva budjetointi täydentää ja monipuolistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Menetelmä on yleisesti käytössä Suomessa ja maailmalla.

Teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Tampereen kaupunki on varannut 450 000 euroa osallistuvaan budjetointiin vuonna 2020. Osallistuvan budjetoinnin toteutus alkaa keväällä 2020 ja kestää koko vuoden.

Osallistuvan budjetoinnin rahalla halutaan edistää tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kaikki tamperelaiset iästä riippumatta voivat ideoida teemaan liittyviä ratkaisuja. Ne voivat olla isoja tai pieniä ja ne voi kohdistaa johonkin tiettyyn paikkaan tai olla koko kaupungin laajuisia.

Ideat voivat liittyä esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin, tapahtumiin, ympäristön turvallisuuteen tai viihtyisyyteen. Ne voivat edistää yhteenkuuluvuutta tai tukea arjessa jaksamista.

Osallistuva budjetointi etenee vaiheittain

Vaikuttamaan pääsee kolmessa eri vaiheessa:

Ideointivaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä ideoita. Ehdotukset jätetään osallistuvan budjetoinnin verkkosivulle, missä ne ovat kaikkien nähtävänä.

Työpajavaiheessa osallistujat jalostavat ideoista suunnitelmia äänestystä varten. Työpajoihin ovat kaikki tervetulleita.

Äänestysvaiheessa jokaisella 12 vuotta täyttäneellä tamperelaisella on käytössään kaksi ääntä, jotka hän voi vapaasti antaa parhaille ehdotuksille. Äänestämään pääsee osallistuvan budjetoinnin verkkosivulla. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan.

Kaikki pääsevät vaikuttamaan

Osallistuvan budjetoinnin ideointiin ja ideoiden kehittämiseen voivat osallistua kaikki kuntalaiset iästä riippumatta. Äänestyksessä ikäraja on 12 vuotta.

Myös 12 vuotta nuorempien lasten mielipiteitä kuullaan äänestysvaiheessa. Heidän toiveensa pyritään tuomaan esiin kaupungin koulujen ja nuorisotyön sekä Tampereen Lasten Parlamentin kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Ideoita toteutetaan joka puolella kaupunkia

Osallistuvassa budjetoinnissa halutaan varmistaa, että joka puolella kaupunkia toteutetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä ideoita. Kaupunki vastaa niiden toteutuksesta.

Osallistuvan budjetoinnin 450 000 euron raha jakautuu alueittain (koillinen, kaakko, keskusta, etelä, länsi).


Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Jari Mäkäläinen
puhelin 040 801 6150
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/osallistuvabudjetointi