Siirry sisältöön

Kansanäänestysaloite

Kunnallinen kansanäänestys voidaan toimittaa kunnalle kuuluvasta asiasta koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kansanäänestys on neuvoa-antava eikä sido valtuustoa.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.

Kansanäänestysmenettelyä koskevan lain mukaan

  • aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi
  • aloitteessa on vakuutettava, että aloitteen tekijät ovat äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita
  • aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle on selvästi merkittävä nimi, ammatti tai toimi ja osoite.

Valtuusto päättää aina, toimitetaanko kansanäänestys ja mitkä ovat äänestysvaihtoehdot. Kunnallisesta kansanäänestyksestä säädetään kuntalain 30 - 31 §:ssä.