Siirry sisältöön

Pormestarin joukkorahoituskokeilu

Miten Tampereesta saataisiin vieläkin mukavampi paikka? Onko sinulla hyviä ideoita ja halua lähteä toteuttamaan niitä?

Tampereen kaupunki on käynnistänyt ensimmäisenä kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, jonka tarkoituksena on tukea asukas- ja yhteisölähtöisten hankkeiden toteutumista yhdistämällä joukkorahoitusta kaupungin rahoitukseen. Kaupunki osallistuu yhtenä rahoittajana hankkeisiin ja tukee siten tamperelaisille tärkeitä asioita.

Kaupunki haluaa tukea hankkeita, jotka:

• Elävöittävät kaupunkia ja tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja sisältöä sen asukkaille

• Tukevat alueesi omaleimaisuutta tai alueen kehittämistä

• Vastaavat johonkin paikalliseen haasteeseen tai mahdollisuuteen uudella tavalla

• Kehittävät paikallisten asukkaiden taitoja ja parantavat mahdollisuuksia toimia alueella

• Parantavat ympäristöä/ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia

• Tukevat asukkaiden osallistumista alueella

Haku kokeiluun on päättynyt - mukaan valittiin 11 kampanjaa

Määräaikaan 1.3.2019 mennessä kokeiluun haki mukaan 14 kampanjaa. Pormestari valitsi kaupungin työryhmän ehdotuksen pohjalta 11 kampanjaa mukaan joukkorahoituskokeiluun. Kampanjat vastasivat hyvin kokeilun ehtoja sekä tavoitteita.

Mukaan valittuja kampanjoita kaupunki tukee 40 prosentin osuudella tai enintään 5000 eurolla, jos kampanja on saanut taakseen 60 minimitavoitteestaan 24.5.2019 mennessä. Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjoaa näkyvyyttä kampanjoille Mesenaatti.me/tampere -sivustolla sekä antaa sparrausta joukkorahoituskampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Joukkorahoituskokeiluun mukaan valitut kampanjat:

- Popup Hervanta, Ysti ry
- Hiedanranta-kuosi, Hiedanrannan Paja ry
- Lahjoita lapselle kesämuistoja, Setlementti Tampere ry/Wihreä Puu
- Nuorten Kaukajärvi, Kaukajärven Lions Club
- Luvallisia graffitiseiniä Tampereen lähiöihin, SirkusRakkausPumPum ry
- Elämää Järvensivun koulun pihaan, Järvensivun koulun vanhempainyhdistys ry ja Järvensivun omakotiyhdistys ry
- Yhteisöllinen ruukkupuutarha Tuomikirkonkadulle, Urbaani Tampere ry
- Kaunein jouluikkuna-äänestys, DesignOnTampere ry
- Venlan Vierittäjät, Tampereen Hervantalaiset ry
- Yhteisösauna Tampereelle, Artteli ry
- Yetitablet Kotipirttiin, Kotipirtti ry

Mikä joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen rahoittamiseen. Idea on yksinkertainen: Jokainen voi tukea pienellä summalla hyvänä pitämäänsä hanketta. Kun näin tekee iso joukko ihmisiä, voidaan kerätä rahoitus isoonkin hankkeeseen. Joukkorahoituksella on toteutettu mm. tapahtumia ja taideteoksia.

Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu on alusta, joka on paikka luoda sekä rahoittaa joukkorahoituskampanjoita. Tampereen alueen joukkorahoituskampanjoille on luotu oma sivu Ulkoinen linkkiMesenaatti.me-sivustolle , jolta löydät myös esimerkkejä toteutetuista kampanjoista sekä ohjeita kampanjoiden toteuttamiseen sekä rahoittamiseen.

 • Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jolla ihmiset voivat kerätä rahaa yhteisten tavoitteiden/tärkeäksi koettujen asioiden toteuttamiseen.
 • Kokeilulla kannustetaan asukkaita ja yhteisöjä aktiivisuuteen elinympäristönsä kehittämisessä.
 • Joukkorahoitusta tarjotaan keinoksi toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita. Kaupunki toimii mahdollistajana ja tarjoaa alustan, mutta muuten joukkorahoitus perustuu asukkaiden omaehtoiseen toimintaan.
 • Joukkorahoitus tukee kaupungin nykyistä avustusjärjestelmää ja tarjoaa kuntalaisille uuden tavan hakea julkista rahoitusta.

Miten edetä ideasta kampanjaksi?

Oman kampanjan luomiseksi tarvitset rahoitusta kaipaavan idean ja valmiutta panostaa kampanjasi markkinointiin sekä siitä tiedottamiseen koko kampanjan ajan.

Kun sinulla on hyvä idea rahoitettavaksi, voit lähteä suunnittelemaan idean toteutusta. Mikä on kohderyhmäsi? Miten aiot markkinoida kampanjaa? Suunnittelun tueksi löydät työpohjan Materiaaleja kampanjan suunnitteluun -kohdasta.

Joukkorahoituskampanja luodaan rekisteröitymällä Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalveluun. Ohjeet ja lista vaadittavista tiedoista kampanjan luomiseksi löytyvät Mesenaatti.me-sivuilta. Rekisteröitymisen yhteydessä voit myös hakea mukaan Tampereen kaupungin joukkorahoituskokeiluun. Osallistuaksenne joukkorahoituskokeiluun tulee kampanjan olla hakenut mukaan kokeiluun 1.3.2019 mennessä.

Jos haluat varmistaa soveltuuko joukkorahoitus mallina ideasi toteuttamiseen, ole yhteydessä Lilli-Nora Siikasmaahan (yhteystiedot sivun alareunassa).

Näin käynnistät kampanjan Mesenaatissa:

- Rekisteröidy Mesenaatin palvelussa.

- Klikkaa TEE OMA KAMPANJA.

- Jos haluat mukaan Pormestarin joukkorahoitussokeiluun, kirjoita kampanjasi nimen perään sana PORMESTARI.

- Valmista kampanja. Voit myös välitallentaa ja esikatsella sitä. Varaa riittävästi aikaa kampanjasivun eli kampanjan esittelyn tekemiseen.

- Muista myös lukea kampanjantekijän OHJEET.

- Kun kaikki on mielestäsi valmista lähetä sähköpostissa OHJEISSA nimetyt dokumentit osoitteeseen [email protected], ja kerro samalla milloin haluat kampanjasi julkaistavaksi.

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitse apua laita sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai soita Tanja Jänicke / 0503820333

Joukkorahoituskampanjan suunnittelun vaiheet
Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana!

Joukkorahoituskokeilun päättymistä juhlistetaan perjantaina 14.6.

Pormestarin joukkorahoituskokeilun päättymistä juhlistetaan perjantaina 14.6. klo 16.00-18.30 Galleria Nottbeckissa (Satakunnankatu 18). Luvassa mm. pormestarin puhe ja joukkorahoituskokeilun sekä kampanjoiden esittelyä. Tervetuloa mukaan!


"Jos sinulla on hyviä ideoita, luo kampanja ja kerro siitä meille. Me lähdemme tukemaan tamperelaisille tärkeitä asioita."
Pormestari Lauri Lylyn terveiset videolla:

Joukkorahoituskokeilun aikataulu

 • Joukkorahoituskokeilu käynnistyy marraskuussa 2018.
 • Kampanjan toteuttajat vievät kampanjansa Ulkoinen linkkiMesenaatti.me-alustalle ja hakevat mukaan kokeiluun 1.3.2019 mennessä.
 • Kaupungin työryhmä arvioi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja valitsee parhaiten kaupungin kriteerit täyttävät kampanjat 15.3.2019. mennessä.
 • Rahoitusta saavat kampanjat julkistetaan maaliskuussa. Kaupungin tuki on ehdollinen riippuen kampanjan saamasta kannatuksesta.
 • Kampanjat päättyvät 24.5.2019. Jos kampanja on siihen mennessä saanut taakseen 60 % tavoitellusta rahoituksesta, kaupunki osallistuu rahoitukseen.
 • Projektin toteutus alkaa. Kampanjantekijät ovat velvollisia raportoimaan rahoitetun projektin toteutumisesta.

Ketkä voivat osallistua?

 • Kaupungin tukea voivat hakea
  - yhdistykset
  - yhteisöt
  - työryhmät kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen.
 • Tuki voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka on Tampereella tai säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle
 • Rahoituksenhakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Mikäli rahoituksen hakija on alle 18-vuotias, hänen tulee pyytää yli 18-vuotiaan henkilön edustamaan häntä rahoituskampanjassa. Tässä tapauksessa valittu edustaja on vastuussa hankkeesta.
 • Kampanjan tulee noudattaa hyvän joukkorahoituskampanjan tapoja ja Mesenaatin sääntöjä.
 • Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa.

Hankkeita koskevat säännöt

 • Hankkeen pitää kohdistua Tampereen alueelle.
 • Tuki on harkinnanvaraista eikä sitä myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Tukea ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan ja jota tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksin.
 • Hankkeella pitää olla selkeä suunnitelma ja se pitää olla toteutettavissa (heti kun rahoitus on varmistunut).
 • Tuen saa käyttää vain päätöksessä ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuki voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli sitä käytetään muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen.
 • Hankkeella pitää olla käytettävissään riittävät resurssit ja sillä tulee olla realistinen budjetti.
 • Hanketta pitää markkinoida aktiivisesti ja kampanjan tulee osoittaa, että sillä on takanaan laaja asukkaiden tuki.
 • Hanketiimi on vastuussa hankkeensa toteutuksesta.
 • Hankkeesta ei saa syntyä kaupungille merkittäviä käyttötalousvaikutuksia.

Materiaaleja kampanjoiden suunnitteluun

Voit käyttää työpohjaa ja opasta apuna kampanjan suunnittelussa. Kysymykset ja vinkit auttavat jäsentämään kampanjan suunnittelua.

Lisätiedot

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]