Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Pormestarin joukkorahoituskokeilu

Miten Tampereesta saataisiin vieläkin mukavampi paikka? Onko sinulla hyviä ideoita ja halua lähteä toteuttamaan niitä?

Tampereen kaupunki käynnistää ensimmäisenä kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, jonka tarkoituksena on tukea asukas- ja yhteisölähtöisten hankkeiden toteutumista joukkorahoituksen avulla.

Jos sinulla on hyvä idea siihen, miten Tampereesta saataisiin vieläkin mukavampi paikka ja halua lähteä toteuttamaan sitä, voit luoda hankkeellesi kampanjan Mesenaatti.me-sivustolla -sivulla ja hakea mukaan kaupungin joukkorahoituskokeiluun.

Kampanjoimalla keräät rahoitusta hankkeellesi laajalta yleisöltä. Jos hankkeesi täyttää joukkorahoituskokeilun kriteerit, voit myös saada kaupungin mukaan tukemaan hankettasi. Kaupunki haluaa tukea kampanjoita, jotka:

 • Elävöittävät kaupunkia ja tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja sisältöä sen asukkaille
 • Tukevat alueesi omaleimaisuutta tai alueen kehittämistä
 • Vastaavat johonkin paikalliseen haasteeseen tai mahdollisuuteen uudella tavalla
 • Kehittävät paikallisten asukkaiden taitoja ja parantavat mahdollisuuksia toimia alueella
 • Parantavat ympäristöä/ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia
 • Tukevat asukkaiden osallistumista alueella

Kaupungin työryhmä arvioi joukkorahoituskokeiluun mukaan hakeneet hankkeet. Kaupunki tukee kriteerit täyttäviä hankkeita 30 - 40 % osuudella hankkeen asetetusta budjetista. Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjoaa näkyvyyttä kampanjoille Mesenaatti.me/tampere -sivustolla sekä antaa sparrausta joukkorahoituskampanjoiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Mikä joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen rahoittamiseen. Idea on yksinkertainen: Jokainen voi tukea pienellä summalla hyvänä pitämäänsä hanketta. Kun näin tekee iso joukko ihmisiä, voidaan kerätä rahoitus isoonkin hankkeeseen. Joukkorahoituksella on toteutettu mm. tapahtumia ja taideteoksia.

Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu on alusta, joka on paikka luoda sekä rahoittaa joukkorahoituskampanjoita. Tampereen alueen joukkorahoituskampanjoille on luotu oma sivu Mesenaatti.me-sivustolle , jolta löydät myös esimerkkejä toteutetuista kampanjoista sekä ohjeita kampanjoiden toteuttamiseen sekä rahoittamiseen.

 • Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jolla ihmiset voivat kerätä rahaa yhteisten tavoitteiden/tärkeäksi koettujen asioiden toteuttamiseen.
 • Kokeilulla kannustetaan asukkaita ja yhteisöjä aktiivisuuteen elinympäristönsä kehittämisessä.
 • Joukkorahoitusta tarjotaan keinoksi toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita. Kaupunki toimii mahdollistajana ja tarjoaa alustan, mutta muuten joukkorahoitus perustuu asukkaiden omaehtoiseen toimintaan.
 • Joukkorahoitus tukee kaupungin nykyistä avustusjärjestelmää ja tarjoaa kuntalaisille uuden tavan hakea julkista rahoitusta.

Ideasta kampanjaksi

Oman kampanjan luomiseksi tarvitset rahoitusta kaipaavan idean ja valmiutta panostaa kampanjasi markkinointiin sekä siitä tiedottamiseen koko kampanjan ajan.

Joukkorahoituskampanja aloitetaan rekisteröitymällä Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalveluun. Rekisteröitymisen yhteydessä pääset ilmoittautumaan mukaan Tampereen joukkorahoituskokeiluun. Mesenaatti.me:ssä rekisteröitymisen jälkeen luodaan hankkeelle oma kampanjasivu.


Joukkorahoituskampanjan suunnittelun vaiheet
Klikkaa kuvaa, niin näet sen isompana!

"Jos sinulla on hyviä ideoita, luo kampanja ja kerro siitä meille. Me lähdemme tukemaan tamperelaisille tärkeitä asioita."
Pormestari Lauri Lylyn terveiset videolla:


Joukkorahoituskokeilun aikataulu

 • Joukkorahoituskokeilu käynnistyy marraskuussa 2018.
 • Kampanjan toteuttajat vievät kampanjansa Mesenaatti.me-alustalle ja hakevat mukaan kokeiluun 1.3.2019 mennessä.
 • Kaupungin työryhmä arvioi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja valitsee parhaiten kaupungin kriteerit täyttävät kampanjat 10.3.2019. mennessä.
 • Rahoitusta saavat kampanjat julkistetaan maaliskuussa. Kaupungin tuki on ehdollinen riippuen kampanjan saamasta kannatuksesta.
 • Kampanjat päättyvät 24.5.2019. Jos kampanja on siihen mennessä saanut taakseen 60 % tavoitellusta rahoituksesta, kaupunki osallistuu rahoitukseen.
 • Kampanjan toteuttaminen alkaa. Kampanjantekijät ovat velvollisia raportoimaan rahoitetun projektin toteutumisesta.

Ketkä voivat osallistua?

 • Kaupungin tukea voivat hakea
  - yhdistykset
  - yhteisöt
  - työryhmät kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen.
 • Tuki voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka on Tampereella tai säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle
 • Rahoituksenhakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Mikäli rahoituksen hakija on alle 18-vuotias, hänen tulee pyytää yli 18-vuotiaan henkilön edustamaan häntä rahoituskampanjassa. Tässä tapauksessa valittu edustaja on vastuussa hankkeesta.
 • Kampanjan tulee noudattaa hyvän joukkorahoituskampanjan tapoja ja Mesenaatin sääntöjä.
 • Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa.

Hankkeita koskevat säännöt

 • Hankkeen pitää kohdistua Tampereen alueelle.
 • Tuki on harkinnanvaraista eikä sitä myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tavoite on yritystoiminta. Tukea ei myöskään myönnetä tilaisuuksiin, jotka liittyvät järjestön perustoimintaan ja jota tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksin.
 • Hankkeella pitää olla selkeä suunnitelma ja se pitää olla toteutettavissa (heti kun rahoitus on varmistunut).
 • Tuen saa käyttää vain päätöksessä ilmoitettuun tarkoitukseen. Tuki voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli sitä käytetään muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen.
 • Hankkeella pitää olla käytettävissään riittävät resurssit ja sillä tulee olla realistinen budjetti.
 • Hanketta pitää markkinoida aktiivisesti ja kampanjan tulee osoittaa, että sillä on takanaan laaja asukkaiden tuki.
 • Hanketiimi on vastuussa hankkeensa toteutuksesta.
 • Hankkeesta ei saa syntyä kaupungille merkittäviä käyttötalousvaikutuksia.

Materiaaleja kampanjoiden suunnitteluun

Voit käyttää työpohjaa ja opasta apuna kampanjan suunnittelussa. Kysymykset ja vinkit auttavat jäsentämään kampanjan suunnittelua.

Lisätiedot

Projektipäällikkö
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]