Siirry sisältöön

Pormestarin joukkorahoituskokeilu

Tampereen kaupunki toteutti 2018-2019 ensimmäisenä kaupunkina Suomessa joukkorahoituskokeilun, jossa tuettiin asukas- ja yhteisölähtöisten hankkeiden toteutumista. Kyseessä oli ns. hybridirahoitus, jossa osa rahoituksesta saatiin tamperelaisilta ja osa Tampereen kaupungilta. Kokeilun suojelijana toimi pormestari Lauri Lyly.

Pormestarin joukkorahoituskokeilun tavoitteena oli kannustaa asukkaita ja yhteisöjä aktiivisuuteen ja oman elinympäristön kehittämiseen. Kaupunki toimi asukkaiden omaehtoisen toiminnan mahdollistajana tarjoamalla tietoa ja tukea joukkorahoituskampanjan toteuttamiseen, alustan tamperelaisille joukkorahoituskampanjoille sekä osarahoitusta. Samalla selvitettiin joukkorahoituksen soveltumista osaksi kaupungin avustusjärjestelmää.

Joukkorahoituskampanjat toteutettiin Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelussa, jossa tamperelaisille kampanjoille oli avattu oma sivusto näkyvyyden lisäämiseksi.

Pormestarin joukkorahoituskokeiluun haki mukaan 14 kampanjaa, joista 11 täytti hakukriteerit ja sai ehdollisen rahoituslupauksen. Niistä kymmenen joukkorahoituskampanjaa onnistui ja ne saivat kaupungin yhdeksi rahoittajakseen.

Hankkeet keräsivät kaikkiaan 33 701 euroa, josta joukkorahoituksella koottu osuus oli 23 281 euroa ja Tampereen kaupungin osuus 10 420 euroa. Rahoittajia oli 235 henkeä.

Yhteisöllistä ja kaupunkia elävöittävää toimintaa

Pormestarin joukkorahoituskokeiluun mukaan haettiin hankkeita, jotka:

 • elävöittävät kaupunkia ja tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja sisältöä sen asukkaille
 • tukevat alueen omaleimaisuutta tai sen kehittämistä
 • vastaavat johonkin paikalliseen haasteeseen tai mahdollisuuteen uudella tavalla
 • kehittävät paikallisten asukkaiden taitoja ja parantavat mahdollisuuksia toimia alueella
 • parantavat ympäristöä tai ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia
 • tukevat asukkaiden osallistumista alueella

Ketkä saivat hakea mukaan?

Pormestarin joukkorahoituskokeiluun saivat hakea toimijat, jotka täyttivät seuraavat kriteerit:

 • Hakija oli yhdistys, yhteisö tai työryhmä, jonka tavoitteena oli toteuttaa joukkorahoituksen avulla kertaluonteinen, yksittäinen tapahtuma tai hanke.
 • Hakijan kotipaikka on Tampereella tai hakijan säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle.
 • Rahoituksen hakijan tuli olla 18 vuotta täyttänyt. Mikäli rahoituksen hakija on alle 18-vuotias, hänen tuli pyytää yli 18-vuotiasta henkilöä edustamaan häntä rahoituskampanjassa ja olemaan samalla hankkeen vastuuhenkilö.

Joukkorahoitettavan hankkeen tuli kohdistua Tampereen alueelle. Se ei voinut olla sellainen, jolla tavoiteltiin voittoa tai jonka keskeinen tavoite oli yritystoiminta. Hankkeelle ei saanut hakea muuta avustusta tai tukea Tampereen kaupungilta. Se ei myöskään saanut liittyä hakijan perustoimintaan, jota tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksin.

Joukkorahoitettavalla hankkeella piti olla selkeä, toteutuskelpoinen suunnitelma ja realistinen budjetti. Hakijan tuli olla sitoutunut hankkeen joukkorahoituskampanjan toteuttamiseen muun muassa markkinoimalla sitä aktiivisesti.

Kampanjan tuli noudattaa hyvän joukkorahoituskampanjan tapoja ja Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun sääntöjä. Joukkorahoituksella saadun tuen sai käyttää ainoastaan kampanjassa ilmoitettuun tarkoitukseen.

Joukkorahoituksen hakija vastasi itse hankkeensa toteutuksesta. Hankkeesta ei saanut muodostua kaupungille merkittäviä käyttötalousvaikutuksia.

Ehdollinen rahoituslupaus ja kaupungin tuki

Pormestarin joukkorahoituskokeilulle oli asetettu työryhmä, joka muun muassa arvioi kokeiluun mukaan hakeneet joukkorahoituskampanjat ja varmisti, että hakija täyttää kriteerit. Pormestari Lyly valitsi työryhmän ehdotuksen pohjalta mukaan pääsevät kampanjat.

Kokeiluun mukaan valitut kampanjat saivat kaupungilta ehdollisen rahoituslupauksen: jos kampanja saa kerätyksi 60 prosenttia minimitavoitteestaan kampanjan loppuun mennessä, kaupunki tukee kampanjaa 40 prosentin osuudella tai enintään 5000 eurolla.

Rahallisen tuen lisäksi kaupunki tarjosi kampanjoille näkyvyyttä mesenaatti.me/tampere-sivustolla sekä kaupungin tiedotteilla. Hakijat saivat myös kaupungilta sparrausta joukkorahoituskampanjan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Kymmenen onnistunutta kampanjaa

Pormestarin joukkorahoituskokeiluun mukaan valituista kampanjoista kymmenen onnistui keräämään tavoitteekseen asettamansa rahasumman.

Kampanjat ja niiden toteuttajat olivat:

 • Elämää Järvensivun koulun pihaan, Järvensivun koulun vanhempainyhdistys ry ja Järvensivun omakotiyhdistys ry
 • Hiedanranta-kuosi, Hiedanrannan Paja ry
 • Lahjoita lapselle kesämuistoja, Setlementti Tampere ry/Wihreä Puu
 • Luvallisia graffitiseiniä Tampereen lähiöihin, SirkusRakkausPumPum ry
 • Nuorten Kaukajärvi, Kaukajärven Lions Club
 • Pop up Hervanta, Ysti ry
 • Venlan Vierittäjät, Tampereen Hervantalaiset ry
 • Yetitablet Kotipirttiin, Kotipirtti ry
 • Yhteisöllinen ruukkupuutarha Tuomiokirkonkadulle, Urbaani Tampere ry
 • Yhteisösauna Tampereelle, Artteli ry

Tutustu kampanjoihin Mesenaatti.me-palvelussa:

Lisätietoja

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]