Siirry sisältöön

Joukkorahoitus

Mun Tampere -joukkorahoitus on käynnissä

Mun Tampere -joukkorahoituksessa tamperelaiset toimijoilla oli mahdollisuus saada Tampereen kaupunki yhdeksi joukkorahoituskampanjansa rahoittajista. Hakuaika oli 17.8.-4.10.2020.

Mun Tampere -joukkorahoitusta voivat hakea tamperelaiset yhdistykset, yhteisöt ja työryhmät, jotka keräävät joukkorahoituksella rahaa iloa, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä tuovalle kertaluonteiselle tapahtumalle tai hankkeelle.

Mukaan sai hakea käynnissä tai suunnitteluvaiheessa olevalla joukkorahoituskampanjalla. Kampanjat toteutetaan Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelussa.

Hakijoilla oli mahdollisuus halutessaan saada alustava arvio siitä, soveltuuko heidän hankkeensa Mun Tampere -joukkorahoitukseen mukaan. Haku esiarviointiin päättyi 20.9.2020. Hakijoilla oli mahdollisuus arvion saatuaan täydentää hakemustaan ennen hakuajan päättymistä 4.10.2020.

Määräajan päättymiseen mennessä saatiin hakemus 20 hakijalta, joista 13 valittiin mukaan Mun Tampere -kampanjoihin. Kampanjoille on avattu Mesenaatti.me-palvelussa oma sivunsa.

Rahoituslupaus, sparrausta ja näkyvyyttä

Mun Tampere -joukkorahoitukseen mukaan valitut toimijat saavat Tampereen kaupungilta ehdollisen rahoituslupauksen. Mikäli kampanja on kerännyt 60 % minimitavoitteestaan 20.12.2020 mennessä, tulee kaupunki mukaan rahoittajaksi 40 % osuudella tai korkeintaan 5000 eurolla.

Rahoituslupauksen lisäksi kampanjantekijät saavat muutakin tukea kaupungilta. Toteuttajia tuetaan joukkorahoituskampanjan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Lisäksi kampanjat saavat näkyvyyttä kaupungin tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa sekä kampanjoja varten avattavalla Mun Tampere -sivustolla Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelussa.

Kaupunki tukee joukkorahoituskampanjan tekijöitä myös levittämällä tietoa joukkorahoituksesta ja kannustamalla tamperelaisia hyödyntämään joukkorahoitusta.

Hakukriteerit

Mun Tampere -joukkorahoituksella halutaan tukea tamperelaisten aktiivisuutta ja omaehtoista toimintaa. Hakijan, joukkorahoitettavan toiminnan sekä joukkorahoituskampanjan on täytettävä seuraavat ehdot:

Hakija

 • hakija voi olla yhdistys, yhteisö tai työryhmä
 • hakijan kotipaikka on Tampereella tai hakijan säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle
 • jos hakija on työryhmä, on työryhmän vastuuhenkilön oltava täysi-ikäinen

Hanke, jolle kerätään rahoitusta

 • Tampereella toteutettavaan iloa, viihtyisyyttä tai yhteisöllisyyttä tuovaan kertaluonteiseen tapahtumaan tai hankkeeseen, joka toteutetaan viimeistään vuoden 2021 aikana
 • mukaan ei voi hakea voittoa tavoittelevalla toiminnalla tai yritystoiminnalla
 • toiminnan on oltava hakijalle uudenlaista
 • toiminta ei saa liittyä hakijan perustoimintaan, johon hakija saa kaupungilta toiminta- tai kumppanuusavustusta
 • hankkeelle ei voi saada kaupungilta muuta avustusta tai tukea
 • toiminnasta ei saa muodostua Tampereen kaupungille pitkäaikaisia tai merkittäviä kuluja

Kampanjan ja hankkeen toteuttaminen

 • hakijalla tulee olla selkeä ja toteutuskelpoinen hankesuunnitelma ja sen realistinen budjetti
 • hakija vastaa itse kampanjansa ja rahoitettavan hankkeen toteuttamisesta
 • hakija sitoutuu kampanjan toteuttamiseen mm. markkinoimalla sitä aktiivisesti
 • hakijan ja kampanjan on noudatettava hyvän joukkorahoituskampanjan tapoja ja Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun sääntöjä
 • kampanjan ja hankkeen viestinnässä on suositeltavaa mainita Mun Tampere -joukkorahoituksesta

Mun Tampere -rahoituksen ehdot

 • Mun Tampere -joukkorahoitustuen saa käyttää ainoastaan joukkorahoituskampanjassa esitettyyn tarkoitukseen
 • rahoituksen käytöstä on raportoitava Tampereen kaupungille viimeistään joulukuussa 2021
 • Mun Tampere -joukkorahoituksessa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita ja hakija sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti


Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen rahoittamiseen. Rahoittajaksi voi ryhtyä pienelläkin summalla, ja kun rahoittajia on paljon, voidaan kerätä rahoitus isoonkin hankkeeseen. Joukkorahoituksella on toteutettu muun muassa tapahtumia ja taideteoksia.

Joukkorahoitusta kerätään joukkorahoitusalustalla, jossa rahoituksen kerääjät ja rahoittajat kohtaavat. Eräs Suomessa toimivista joukkorahoituspalveluista on Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelu, jonne on luotu oma sivu tamperelaisille joukkorahoituskampanjoille.

Tutustu tamperelaisiin joukkorahoituskampanjoihin:

Joukkorahoituksen infotilaisuudet

Kaupunki järjesti kesä-elokuussa 2020 viisi infotilaisuutta, joissa esiteltiin vastikkeellista joukkorahoitusta ja opastettiin joukkorahoituskampanjan käynnistämisessä. Tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun kanssa.

Tilaisuuksien tallenteet on nähtävissä YouTubessa Mun Tampere -kanavalla.

Tilaisuuksien tallenteet YouTubessa Mun Tampere -kanavalla

Tampere on joukkorahoituksen edelläkävijä

Tampere on Suomessa joukkorahoituksen edelläkävijäkunta. Kaupunki on kerännyt joukkorahoittamalla varoja Suomen pelimuseon perustamiseksi sekä kokeillut joukkorahoitusta osana kaupungin avustustoimintaa.

Vuosina 2018–2019 Tampereella toteutettiin pormestarin joukkorahoituskokeilu, jossa tamperelaiset joukkorahoituskampanjan toteuttajat saivat kaupungilta rahoitusta ja tukea kampanjan toteuttamiseen. Kyseessä oli joukkorahoituksen niin sanottu hybridimalli, jossa sekä kunta että yksityishenkilöt ja muut toimijat osallistuivat kampanjan rahoittamiseen.

Joukkorahoituskokeilusta saadut kokemukset olivat hyviä niin joukkorahoituskampanjan toteuttajien kuin kaupungin näkökulmasta. Kokeilu sai syksyllä 2020 jatkoa, kun Mun Tampere -joukkorahoitus käynnistyi.

Tampereen kaupunki kehittää ja edistää joukkorahoitusta vuosina 2020–2021 yhdessä Tuusulan kunnan kanssa. Yhteinen Osallistuvalla rahoituksella uusia osallisuuden muotoja -projekti on osa Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hanketta.

Suunnittelija
Lilli-Nora Siikasmaa
puhelin 040 658 7593
sähköposti [email protected]