Siirry sisältöön

Äänestä kuntavaaleissa 2017

Kuntavaalit 2017

Kiitos äänensä käyttäneille!

Tamperelaiset äänestivät kuntavaaleissa vilkkaammin kuin vuonna 2012: kaikkiaan 59,3% tamperelaisista äänioikeutetuista käytti ääntään, kun edellisissä kunnallisvaaleissa äänestysprosentti jäi 56,3%:n. Koko maan äänestysprosentti näissä vaaleissa oli 58,8%.


Kaupunki kiittää kaikkia uurnilla käyneitä: on hienoa, että niin monet tamperelaiset olivat vaikuttamassa seuraavien neljän vuoden päätöksentekoon.


Uusi valtuusto on nyt valittu ja aloittaa toimikautensa 1.6.

Kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto on Tampereella ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, joka päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä palveluiden järjestämisestä seuraavan neljän vuoden ajan. Toimivaltansa valtuusto saa äänestäviltä tamperelaisilta - suuntaa siis uurnille, niin olet mukana päättämässä, millainen kaupunki Tampere on tulevaisuudessa.

Kaupunginvaltuustoon valitaan 67 valtuutettua sekä heille varavaltuutetut. Valtuustoon mielii näissä vaaleissa kaikkiaan 665 ehdokasta. Katso kaikki Tampereen kuntavaaliehdokkaat täältä:


Vaalien aikataulu

Vaalimökit ilmestyvät keskustorille ja vaalimainokset katukuvaan 22.3.

Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.3. - 4.4. ja ulkomailla 29.3. - 1.4. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla - pyydä vain toimitsijoilta Tampereen ehdokaslista. Tampereella sijaitsevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijainnit ja aukioloajat löytyvät täältä:

Varsinainen vaalipäivä on 9.4. Vaalipäivänä äänestät siinä paikassa, joka on merkitty kotiisi tulleeseen ilmoitukseen äänioikeudesta. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 - 20.Voit hakea oman äänestyspaikkasi kotiosoitteesi perusteella kuntavaalien äänestyspaikkapalvelusta:

Vaalipäivän äänten laskenta alkaa heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua klo 20. Alustava vaalitulos on todennäköisesti selvillä vielä ennen puoltayötä vaalipäivänä. Ääntenlaskentaa voi seurata esimerkiksi Yle TV1:n tulosillassa klo 17.30 alkaen.

Vaalitulos vahvistetaan tarkastuslaskennan jälkeen keskusvaalilautakunnan kokouksessa 12.4.

Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa toimikautensa 1.6.


Mistä valtuusto päättää?

Vaikka sote-uudistus siirtääkin joitakin kuntien nykyisiä tehtäviä maakunnille, tehdään myös Tampereen kaupunginvaltuustossa jatkossakin runsaasti kaikkia kaupunkilaisia koskettavia päätöksiä. Äänestämällä kuntavaaleissa vaikutat siihen, kuka seuraavalla valtuustokaudella päättää muun muassa

 • opetuksesta ja päiväkotipaikoista
 • jatkokoulutustarjonnasta
 • nuorisotiloista ja -toiminnasta
 • kirjastopalveluista
 • puistoista ja virkistysalueista
 • työllisyyden hoidosta ja yritysten menestymisen edellytyksistä
 • vesi- ja viemäriverkostosta sekä jätteiden käsittelystä
 • uusiutuvien energialähteiden käytöstä
 • katujen ja teiden ylläpidosta, hiekoituksesta, katuvaloista
 • tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta
 • uusista julkisista rakennushankkeista ja muista investoinneista

Lisää kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvia asioita löytyy Kuntaliiton vaalisivuilta:

Tampereella kuntavaalien alla vilkasta keskustelua herättävät vaalikoneiden perusteella muun muassa Eteläpuiston kohtalo, keskustan liikenteen järjestäminen ja täydennysrakentaminen, päivähoidon kustannukset ja kotihoidon tukeminen. Mikä on sinun sydäntäsi lähellä? Samanmielistä ehdokasta voi etsiä esimerkiksi näistä vaalikoneista:


Miten valtuusto toimii?

Kaupunginvaltuusto käyttää Tampereella ylintä päätösvaltaa.

Valtuusto valitsee keskuudestaan 11-jäsenisen kaupunginhallituksen, joka johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta ja vastaa valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Valtuusto valitsee myös lauta- ja johtokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Lauta- ja johtokunnat vastaavat kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä ja palvelujen järjestämisestä sekä valitsevat palvelujen tuottajat.

Lisäksi valtuusto valitsee keskuudestaan Tampereen pormestarin ja apulaispormestarit.

Nyt ja ennen

Ajankohtaista


Katso myös


Arkistokuva: Vaalimainoksia Koskikadulla vuonna 1928
Vaalimainoksia Koskikadulla vuonna 1928. Kuva: Veikko Kanninen / Vapriikin kuva-arkisto

Tiesitkö tämän kuntavaaleista?

Vuoteen 1897 asti "isäntävallan alaiset" eivät saaneet äänestää kunnallisvaaleissa, minkä vuoksi myös Tampereen tehtaiden työläiset olivat vailla äänioikeutta. Tämän jälkeenkin äänioikeus perustui verojen maksamiseen ja koski vain miehiä, kunnes laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta kunnallisvaaleissa säädettiin vuonna 1917.

Ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat kunnallisvaalit järjestettiin vuonna 1918. Tampereella yleinen ja yhtäläinen äänioikeus merkitsi valtasuhteiden keikahtamista valtuustossa laajan työläisväestön eduksi.

Arkistokuva: Äänestämässä Raatihuoneella 4.10.1953
Äänestäjiä Raatihuoneella kunnallisvaalipäivänä 4.10.1953. Kuva: Ensio Kauppila / Vapriikin kuva-arkisto

Kaikkien aikojen korkein äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa saavutettiin vuonna 1964, jolloin 79,3% äänioikeutetuista kävi uurnilla.

Edellisissä kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli koko maassa 58,3%. Tampereella jäätiin hieman tästäkin: 56,3% tamperelaisista äänioikeutetuista päätyi käyttämään ääntään.

Toisin kuin valtiollisissa vaaleissa, kuntavaaleissa äänestääkseen ei välttämättä tarvitse olla Suomen kansalainen. Katso lisätietoa äänioikeudesta täältä:

Vanhimmalla ja nuorimmalla kuntavaaliehdokkaalla on Tampereella näissä vaaleissa ikäeroa 79 vuotta: vanhin on 97-vuotias, nuorin 18.

Arkistokuva: Ääntenlaskenta käynnissä 1990-luvulla
Ääntenlaskennan tohinaa 1990-luvulla. Kuva: Keskusvaalilautakunta

Gallup: ennakkoäänestys suositumpaa

Kysyimme aiemmin tällä sivulla, aiotteko äänestää ennakkoon vai vaalipäivänä. Tässä gallupin tulos: 71% vastasi äänestävänsä ennakkoon.

Kuntavaalien äänestysgallupissa 71% vastaajista ilmoitti äänestävänsä ennakkoon ja 29% vaalipäivänä. Vastaajia oli yhteensä 94.

Oikeusministeriön vaalitulospalvelun mukaan 28,5% tamperelaisista äänioikeutetuista käytti ääntään ennakkoäänestyksessä. Koko maassa äänestysprosentti on ennakkoäänestyksen päätyttyä 26,6%.


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kuntavaalit2017