Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä
kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut
sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, hankkeistamisesta ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen.

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa
asioissa.

Lautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat. Asemakaava on vaikutukseltaan merkittävä aina, jos se on alueen ensimmäinen asemakaava tai asemakaavassa annettu suojelumääräys kumotaan tai muutetaan, taikka muutoin poiketaan kaavaan sisältyvästä rakennetun ympäristön suojeluperiaatteesta. Muulloin kaavan merkittävyys on harkittava tapauskohtaisesti.

Lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle kokousviikon perjantaina.

Kokoukset kevätkaudella 2022:

 • tiistai 18.1.2022
 • tiistai 1.2.2022
 • tiistai 15.2.2022
 • tiistai 8.3.2022
 • tiistai 23.3.2022
 • tiistai 5.4.2022
 • keskiviikko 20.4.2022
 • tiistai 3.5.2022
 • tiistai 17.5.2022
 • tiistai 31.5.2022
 • tiistai 14.6.2022
 • tiistai 28.6.2022

Lautakunnan kokoonpano 16.8.2021 - 31.5.2023

Aleksi Jäntti

puheenjohtaja
Aleksi Jäntti (Kokoomus)
apulaispormestari
Tampereen kaupunki
puh. 040 727 3234
aleksi.jantti(at)tampere.fi

varajäsen
Teemu Aaltonen (Kokoomus)
ravintoloitsija
Rivermax Oy
teemu.aaltonen(at)tampere.fi


Tiina Mikkonen.

varapuheenjohtaja
Tiina Mikkonen (Vihreät)
UX Designer, Futurice
puh. 045 131 4266
tiina.mikkonen(at)tampere.fi

varajäsen
Ville Tynkkynen (Vihreät)
YTM, väitöskirjatutkija
ville.tynkkynen(at)tampere.fi


Antti Ivanoff

jäsen
Antti Ivanoff (Kokoomus)
diplomi-insinööri
puh. 050 568 5021
laheta(at)anttiivanoff.com

Matti Höyssä

varajäsen
Matti Höyssä (Kokoomus)
tekniikan lisensiaatti
puh. 0400 625 972
matti.hoyssa(at)hotmail.com


Riina-Eveliina Eskelinen

jäsen
Riina-Eveliina Eskelinen (Kokoomus)
hallintotieteiden maisteri
liiketoimintapäällikkö
riina-eveliina.eskelinen(at)tampere.fi

Petri Rajala

varajäsen
Petri Rajala (Kokoomus)
lakimies, ekonomi
puh. 0400 631 875
petri(at)petrirajala.com


Reeta Ahonen

jäsen
Reeta Ahonen (Kokoomus)
ympäristöinsinööri
yrittäjä
puh. 050 366 2266
reeta.ahonen(at)tampere.fi

Katja Karintaus

varajäsen
Katja Karintaus (Kokoomus)
diplomi-insinööri
yrittäjä
katja.karintaus(at)tampere.fi


Leena Heino

jäsen
Heino Leena (SDP)
IT-järjestelmäasiantuntija
Tampereen yliopisto
leena.heino(at)tampere.fi

varajäsen
Vaara Jenny (SDP)
koulutusasiantuntija, KM
jenny.vaara(at)hotmail.fi


Jari Saari

jäsen
Jari Saari (SDP)
koneenasentaja
Sandvik
puh. 050 554 7997
jari.saari(at)tampere.fi

varajäsen
Matti Hellsten (SDP)
lehtori
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu
matti.hellsten(at)tampere.fi


jäsen
Iidakaisa Viljanen (SDP)
järjestösihteeri, lähihoitaja
puh. 050 406 6083
iida.viljanen(at)tampere.fi

varajäsen
Terhi Leino (SDP)
DI
puh. 045 130 8718
terhi.leino(at)tampere.fi


jäsen
Jaakko Vuorio (Vihreät)
luokanopettaja, väitöskirjatutkija
Opetushallitus
puh. 040 839 0944
jaakko.vuorio1(at)tampere.fi

varajäsen
Ellen Ojala (Vihreät)
ellen.ojala(at)tampere.fi


jäsen
Joakim Vigelius (Perussuomalaiset)
opiskelija
joakim.vigelius(at)tampere.fi

varajäsen
Ossi Aho (Perussuomalaiset)
herastuomari
puh. 050 548 6700
ossi(at)ossiaho.fi


jäsen
Tiina Leppänen-Kaarsalo (Perussuomalaiset)
arkkitehti Safa
Seinäjoen kaupunki
puh. 040 720 0909
tiina.leppanen(at)tampere.fi

varajäsen
Marjo Aittokallio (Perussuomalaiset)
sosiaalityöntekijä
Marjo.Aittokallio(at)tampere.fi


Matti Järvinen

jäsen
Matti Järvinen (Keskusta)
puh. 0400 317 810
matti.jarvinen(at)tampere.fi

Vilhartti Hanhilahti

varajäsen
Vilhartti Hanhilahti (Keskusta)
vilhartti.hanhilahti(at)tampere.fi


Jouni Sirén.

jäsen
Jouni Sirén (Vasemmistoliitto)
kääntäjä, osuuskuntayrittäjä
puh. 040 724 7640
jouni.siren(at)protonmail.com

varajäsen
Hely Hollo (Vasemmistoliitto)
opiskelija, ravintolatyöntekijä
Tre1 Oy
hely.hollo(at)tampere.fi


esittelijä
Mikko Nurminen
johtaja
puh. 040 801 2665

tiedotusvastaava
Anna-Leea Hyry
viestintäpäällikkö
puh. 040 707 9146

sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Jonna Koivumäki
hallintosihteeri
puh. 040 124 1626


Muuttuneista yhteystiedoista voi ilmoittaa osoitteeseen toimielinpalvelut(at)tampere.fi