Siirry sisältöön

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö-ja rakennusjaosto


Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja
luonnonsuojeluviranomaisena, rakennusvalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna
lupa- ja valvontaviranomaisena sekä paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena
paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana
toimielimenä.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita. Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta mittaustointa.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen
siirtoa. Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan liittyvät tehtävät.

Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa
ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Jaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavana perjantaina.

Kokoukset kevätkaudella 2022


 • tiistaina 25.1.
 • tiistaina 8.2.
 • tiistaina 22.2.
 • tiistaina 15.3.
 • tiistaina 29.3.
 • tiistaina 12.4.
 • tiistaina 26.4.
 • tiistaina 10.5.
 • tiistaina 24.5.
 • tiistaina 7.6.
 • tiistaina 21.6.


Kokoonpano 16.8.2021-31.5.2023

Matti Höyssä

Puheenjohtaja
Matti Höyssä (Kokoomus)
tekniikan lisensiaatti
040 062 5972
matti.hoyssa(at)hotmail.com

Petri Rajala

Varajäsen
Petri Rajala (Kokoomus)
ekonomi, oikeusnotaari
040 063 1875
petri(at)petrirajala.com


Varapuheenjohtaja
Matti Hellsten (SDP)
lehtori

Varajäsen
Ahmad Ahmadi (SDP)
rakennesuunnittelija
puh. 040 4809 210


Riina-Eveliina Eskelinen

Jäsen
Riina-Eveliina Eskelinen (Kokoomus)
hallintotieteiden maisteri
liiketoimintapäällikkö
riina-eveliina.eskelinen(at)tampere.fi

Katja Karintaus

Varajäsen
Katja Karintaus (Kokoomus)
diplomi-insinööri
yrittäjä


Jäsen
Jenny Vaara (SDP)
koulutusasiantuntija, KM
jenny.vaara(at)hotmail.fi

Varajäsen
Marja Arbelius (SDP)
erityisopettaja
eläkkeellä
puh. 041 4486 998


Jäsen
Milla Lehti (Vihreät)

Varajäsen
Marko Ulvila (Vihreät)


Jäsen
Pentti Hupanen (Perussuomalaiset)
puh. 040 0631 963

Varajäsen
Olli Ruotsalainen (Perussuomalaiset)
projektipäällikkö
AJR Solutions Oy


Jäsen
Elina Lind (KD)
kotihoidon asiakasohjaaja
Tampereen kaupunki

Varajäsen
Katja Koivistoinen (KD)
puh. 044 5211 285
katja.koivistoinen(at)gmail.com


Jäsen
Katriina Majuri (Keskusta)
sairaanhoitaja
Tampereen kaupunki

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Varajäsen
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (Keskusta)


Jäsen
Antti Salonen (Vasemmistoliitto)
aluetoimitsija
Teollisuusliitto ry
puh. 040 8321 315

Varajäsen
Joonas Olli (Vasemmistoliitto)
opiskelija


Esittelijät:
Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665
Rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen, puh. 041 730 5909
Ympäristöpäällikkö, Kati Skippari, puh. 050 521 5198

Pöytäkirjanpitäjä
Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876

Tiedotusvastaava

Viestintäsuunnittelija Tarja Nikupaavo-Oksanen, puh. 050 552 6339

Muuttuneista yhteystiedoista voi ilmoittaa osoitteeseen luottamushenkilomuutokset[at]tampere.fi