Siirry sisältöön

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitoksen hallinnon, toiminnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kokoukset vuonna 2019:
13.2., 20.3., 24.4., 22.5.

Johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavan viikon tiistaina. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivulla, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksestä tiedottamisen kannalta.

Kokoonpano 1.6.2017 - 31.5.2019


Puheenjohtaja
Jussi Kuortti (Kokoomus)
yrittäjä
Ratinankatu 12 A 16, 33100 Tampere
0400 231 947
[email protected]

Varajäsen
Lauri Erma (Kokoomus)


Varapuheenjohtaja
Joanna Leino (SDP)
[email protected]

Leena Heino

Varajäsen
Leena Heino (SDP)
järjestelmäasiantuntija


Jäsen
Tatu Ahponen (Vasemmistoliitto)
kielenkääntäjä, yrittäjä
050 341 8044
[email protected]

Varajäsen
Susanna Leinonen (Vasemmistoliitto)


Jäsen
Risto Kajanto (sit.)
mielenterveyshoitaja
[email protected]

Varajäsen
Jari Paulamäki (SDP)
insinööri
Pomeranssinkatu 9, 33710 Tampere
045 220 4739
[email protected]


Jäsen
Juha Joki (Vihreät)
projektipäällikkö
Itsenäisyydenkatu 18 F 47, 33500 Tampere
[email protected]

Varajäsen
Petteri Hiltunen (Vihreät)


Jäsen
Katri Pihlaja (Vihreät)
koordinaattori, sosiaalityöntekijä
044 996 2124
[email protected]

Varajäsen
Anna Moilanen (Vihreät)
lastenhoitaja


Minna Talonen

Jäsen
Minna Talonen (Kokoomus)
osastonhoitaja
040 147 0806
[email protected]

Varajäsen
Terhi Loikkanen (Kokoomus)


Jäsen
Raija Kytöharju (Keskusta)


Jäsen
Tommi Surakka (SDP)

Varajäsen
Pentti Herranen (SDP)


Kaupunginhallituksen edustaja:
Olga Haapa-aho (Vihreät)

Esittelijä ja tiedotusvastaava:
toimitusjohtaja Pekka Pirhonen
040 017 2328

Sihteeri:
henkilöstökoordinaattori Matleena Kallio
040 159 7591

Ilmoittakaa muutostarpeista osoitteeseen:
[email protected]