Siirry sisältöön

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitoksen hallinnon, toiminnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kokoukset vuonna 2020:
19.2., 25.3., 22.4., 27.5., 16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12.

Johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavan viikon tiistaina. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivulla, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksestä tiedottamisen kannalta.

Kokoonpano 1.6.2019 - 31.5.2021


Puheenjohtaja
Jussi Kuortti (Kokoomus)
yrittäjä, toimitusjohtaja
Kuortti yhtiöt
Ratinankatu 12 A 16, 33100 Tampere
0400 231 947
jussi(at)kuortti.fi

Varajäsen
Lauri Erma (Kokoomus)


Varapuheenjohtaja
Joanna Leino (SDP)
palkka-asiantuntija
jole(at)pispala.net

Varajäsen
Outi Mikkola (SDP)


Jäsen
Tatu Ahponen (Vasemmistoliitto)
kielenkääntäjä, yrittäjä
050 341 8044
kantalooppi(at)gmail.com

Varajäsen
Leila Tilvis (Vasemmistoliitto)


Jäsen
Juha Joki (Vihreät)
projektipäällikkö
Itsenäisyydenkatu 18 F 47, 33500 Tampere
juha.t.joki(at)gmail.com

Varajäsen
Petteri Hiltunen (Vihreät)


Jäsen
Pekka Kivekäs (SDP)

Varajäsen
Jari Paulamäki (SDP)
insinööri
Pomeranssinkatu 9, 33710 Tampere
045 220 4739
jap.paulamaki(at)gmail.com


Jäsen
Raija Kytöharju (Keskusta)

Varajäsen
Ville Railo (Keskusta)
rakennuttaja
Tampereen Sähköverkko Oy


Jäsen
Katri Pihlaja (Vihreät)
koordinaattori, sosiaalityöntekijä
044 996 2124
katri.pihlaja(at)tampere.fi

Varajäsen
Anna Moilanen (Vihreät)
lastenhoitaja


Jäsen
Johanna Santaniemi (SDP)

Varajäsen
Risto Kajanto (SDP)


Minna Talonen

Jäsen
Minna Talonen (Kokoomus)
osastonhoitaja
040 147 0806
minna.talonen(at)tampere.fi

Varajäsen
Terhi Loikkanen (Kokoomus)
kouluttaja, kiinteistönvälittäjä
Sammonkatu 19 F 91, 33540 Tampere
0400 333 910


Kaupunginhallituksen edustaja:
Olga Haapa-aho (Vihreät)

Esittelijä ja tiedotusvastaava:
toimitusjohtaja Pekka Pirhonen
040 017 2328

Sihteeri:
Henkilöstökoordinaattori Matleena Kallio
040 159 7591

Ilmoittakaa muutostarpeista osoitteeseen:
[email protected]