Siirry sisältöön

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa liikelaitoksen hallinnon, toiminnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kokoukset vuonna 2019:
23.1., 20.2., 19.3., 23.4., 21.5. ja 19.6.

Johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavan viikon tiistaina. Toimitusjohtajan päätökset pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivulla, jos se on tarpeellista päätöksen lainvoimaiseksi tulon tai päätöksestä tiedottamisen kannalta.


Kokoonpano 1.6.2017 - 31.5.2019


Puheenjohtaja
Ilomäki, Risto (SDP)
opetusneuvos, projektijohtaja, emeritusrehtori
[email protected]

Varajäsen
Tero, Jari (SDP)


Varapuheenjohtaja
Kuortti, Jussi (Kokoomus)
yrittäjä, toimitusjohtaja
Ratinankatu 12 A 16, 33100 Tampere
0400 231 947
[email protected]

Varajäsen
Karjalainen, Erno (Kokoomus)
insinööri


Jäsen
Juva, Antti (Keskusta)
diplomi-insinööri
Muinaishaudankatu 10 B 7, 33710 Tampere
050 511 1716
[email protected]

Varajäsen
Koskela, Joona (Keskusta)


Janika Kunnari

Jäsen
Kunnari, Janika (Vasemmistoliitto)
psykologian opiskelija
[email protected]

Varajäsen
Marchant Aedo, Javiera (Vasemmistoliitto)


Mikko Leppälahti

Jäsen
Leppälahti, Mikko (Tampereen Puolesta)
toimitusjohtaja, yrittäjä
Nahkatehtaankatu 11 A 1, 33270 Tampere
0400 832 856
[email protected]

Varajäsen
Lisma, Sakari (Tampereen Puolesta)
teknikko
Huikkaanaukio 3 A 2, 33560 Tampere
044 592 9545
[email protected]


Pia Nordström

Jäsen
Nordström, Pia (Kokoomus)
LT, MBA, kirurgian ylilääkäri

Varajäsen
Winberg, Sanna (Kokoomus)


Jäsen
Pekkanen, Tuomo (Vihreät)
fysiikan ja tietotekniikan opettaja
[email protected]

Varajäsen
Hollanti, Taru (Vihreät)
sairaanhoitaja
[email protected]


Jäsen
Sinkkonen, Anne (Vihreät)
Training Consultant
[email protected]

Varajäsen
Pesonen, Sami (Vihreät)
Senior Consultant, insinööri


Anne Tervo

Jäsen
Tervo, Anne (SDP)
päiväkodin johtaja
Pohjolankatu 25 A 10, 33500 Tampere
050 594 4502
[email protected]

Anne Liimola

Varajäsen
Liimola, Anne (SDP)
päiväkodin johtaja
040 779 9396


Kaupunginhallituksen edustaja:
Merve Çaglayan (Vihreät)

Esittelijä ja tiedotusvastaava:
vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola
040 194 8031

Sihteeri:
hallintosihteeri Tytti Marttila
040 801 6306

Ilmoittakaa muutostarpeista osoitteeseen
[email protected]