Siirry sisältöön

Lauta- ja johtokunnat

Lautakunnat 2021 - 2023

Lautakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti. Lautakuntia ovat sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, yhdyskuntalautakunta ja alueellinen jätehuoltolautakunta. Lautakuntien kokoonpanosta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto valitsee varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen valtuuston ja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Johtokunnat 2021 - 2023

Osa kaupungin omasta tuotannosta toimii liikelaitoksina, joilla kullakin on oma johtokuntansa. Kunnallisia liikelaitoksia ovat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos ja Tampereen Vesi Liikelaitos.

Johtokunta ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunnassa on 9 valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liikelaitosten johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä.