Siirry sisältöön

Lauta- ja johtokunnat

Lautakunnat vastaavat palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti. Lautakuntia ovat sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistys- ja kulttuurilautakunta, elinvoima- ja osaamislautakunta, asunto- ja kiinteistölautakunta, yhdyskuntalautakunta ja alueellinen jätehuoltolautakunta.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Valtuusto valitsee varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Lautakuntien kokoonpanosta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään hallintosäännössä.

Osa kaupungin omasta tuotannosta toimii liikelaitoksina, joilla kullakin on oma johtokuntansa. Kunnallisia liikelaitoksia ovat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos ja Tampereen Vesi Liikelaitos.

Johtokunta ohjaa ja valvoo alaisensa liikelaitoksen toimintaa. Johtokunnassa on 9 valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liikelaitosten johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen valtuuston ja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kangasalan, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot valitsevat kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Tampereen valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä määrätään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännössä.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

Lautakunnat 1.6.2019 - 31.5.2021

Johtokunnat 1.6.2019 - 31.5.2021