Siirry sisältöön

Konsernijaosto

Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja heille jokaiselle valittu henkilökohtainen varajäsen. Jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on

  1. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä
  2. ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti
  3. vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten,
    tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta
  4. arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
  5. arvioida valtuuston liikelaitoksille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
  6. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet
  7. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
  8. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävilläolo

Konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Ulkoinen linkkiKonsernijaoston pöytäkirjat

Kokoukset vuonna 2022

25.1., 22.2., 22.3., 20.4., 17.5., 21.6., 23.8., 6.9., 27.9., 11.10., 25.10., 22.11., 13.12.


Konsernijaoston kokoonpano 1.8.2021-31.5.2023


Lauri Lyly

Puheenjohtaja
Lauri Lyly (SDP)
lauri.lyly[at]tampere.fi

Antti Hiitti

Varajäsen
Antti Hiitti (SDP)
lehtori
Tampereen yliopiston normaalikoulu
Yhteystiedot:
puh. 040 575 0435
antti.hiitti[at]gmail.com


Kalervo Kummola

1. varapuheenjohtaja
Kalervo Kummola (Kokoomus)
Yhteystiedot:
kalervo.kummola[at]tampere.fi

Varajäsen
Tommi Evilä (Kokoomus)
VEAT/Valmennuspäällikkö
Suomen Urheiluliitto ry
Yhteystiedot:
tommi.evila[at]tampere.fi


Olga Haapa-aho

2. varapuheenjohtaja
Olga Haapa-aho (Vihreät)
Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Yhteystiedot:
puh. 050 303 0437
olga.haapa-aho[at]vihreat.fi

Varajäsen
Vilma Järvisalo (Vihreät)
YTK, rauhan- ja konfliktintutkimuksen opiskelija
Yhteystiedot:
vilma.jarvisalo[at]tampere.fi


Aila Dündar-Järvinen

Jäsen
Aila Dündar-Järvinen (SDP)
Herastuomari
Yhteystiedot:
puh. 041 573 2031
aila.dundar[at]kotikone.fi

Kirsi Kaivonen

Varajäsen
Kirsi Kaivonen (SDP)
Ensihoitaja, sairaanhoitaja AMK
Pirkanmaan pelastuslaitos
Yhteystiedot:
kirsi.kaivonen[at]tampere.fi


Jouni Markkanen

Jäsen
Jouni Markkanen (Kokoomus)
Koulutussuunnittelija
Kansallinen Sivistysliitto ry
Yhteystiedot:
puh. 040 542 9514
jounimarkkanen[at]gmail.com

Petri Rajala

Varajäsen
Petri Rajala (Kokoomus)
Lakimies, ekonomi
Yhteystiedot:
puh. 040 063 1875
petri[at]petrirajala.com


Katja Karintaus

Jäsen
Katja Karintaus (Kokoomus)
Diplomi-insinööri
Yhteystiedot:
katja.karintaus[at]tampere.fi

Anneli Taina

Varajäsen
Anneli Taina (Kokoomus)
Yhteiskuntatieteiden maisteri
anneli.taina[at]tampere.fi


Vilhartti Hanhilahti

Jäsen
Vilhartti Hanhilahti (Keskusta)
Yhteystiedot:
vilhartti.hanhilahti[at]tampere.fi

Suvi Mäkeläinen.

Varajäsen
Suvi Mäkeläinen (Keskusta)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Yhteystiedot:
puh. 045 113 4194
suvi.makelainen[at]tampere.fi


Yrjö Schafeitel

Jäsen
Yrjö Schafeitel (Perussuomalaiset)
Yhteystiedot:
yrjo.schafeitel[at]tampere.fi

Lassi Kaleva.

Varajäsen
Lassi Kaleva (Perussuomalaiset)
Yhteystiedot:
lassi.kaleva[at]tampere.fi


Noora Tapio

Jäsen
Noora Tapio (Vasemmistoliitto)
Yhteiskuntatutkimuksen opiskelija
Yhteystiedot:
puh. 040 090 8088
noora.tapio[at]tampere.fi

Milka Hanhela

Varajäsen
Milka Hanhela (Vasemmistoliitto)
opiskelija
Yhteystiedot:
puh. 040 757 0253
milka.hanhela[at]gmail.com


Konsernijaoston muut yhteystiedot

Esittelijä:
konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puhelin 040 743 6356

Sihteeri:
kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puhelin 040 514 4884

Pöytäkirjanpitäjä:
hallintosihteeri Noora Jalonen, puhelin 040 142 4654

Tiedotusvastaava:
viestintäpäällikkö Raija Lindell, puhelin 040 502 5707