Siirry sisältöön

Konsernijaosto

Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, jossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja heille jokaiselle valittu henkilökohtainen varajäsen. Jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kaupunginhallituksen varsinaisia tai varajäseniä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on

  1. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä
  2. ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti
  3. vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten,
    tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta
  4. arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
  5. arvioida valtuuston liikelaitoksille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
  6. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet
  7. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
  8. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Konsernijaoston tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kokoukset 2020

21.1., 18.2., 10.3., 7.4., 5.5., 26.5., 23.6., 25.8., 15.9., 6.10., 10.11., 15.12.

Konsernijaoston kokoonpano 1.6.2019 - 31.5.2021


Kalervo Kummola

Puheenjohtaja
Kalervo Kummola (Kokoomus)
kalervo[at]kummola.fi

Petri Rajala

Varajäsen
Petri Rajala (Kokoomus)
Järvensivuntie 17 A 135
33100 Tampere
puh. 0400 631 875
petri(at)petrirajala.com


Pekka Salmi

Varapuheenjohtaja
Pekka Salmi (SDP)

Kirsi Kaivonen

Varajäsen
Kirsi Kaivonen (SDP)
ensihoitaja, sairaanhoitaja AMK


Reeta Ahonen

Jäsen
Reeta Ahonen (Kokoomus)
yrittäjä
reeta.ahonen[at]gmail.com
050 366 2266

Anneli Taina

Varajäsen
Anneli Taina (Kokoomus)
YTM, eläkkeellä


Merve Caglayan

Jäsen
Merve Caglayan (Vihreät)
merve.virnu[at]gmail.com

Varajäsen
Juhana Suoniemi (Vihreät)


Anne Liimola

Jäsen
Anne Liimola (SDP)
päiväkodin johtaja

Varajäsen
Inna Rokosa (SDP)
opiskelija, myyjä
[email protected]


Ilkka Sasi

Jäsen
Ilkka Sasi (Kokoomus)
valtuutettu.sasi[at]gmail.com
050 412 3703

Yrjö Schafeitel

Varajäsen
Yrjö Schafeitel (TaPu)
sosionomi, seniori
yrjoschafeitel[at]kolumbus.fi
050 517 5470


Ilpo Sirniö

Jäsen
Ilpo Sirniö (SDP)
ilposirnio[at]gmail.com
040 747 3165

Ari Wigelius

Varajäsen
Ari Wigelius (SDP)
järjestöasiantuntija
ari.wigelius[at]gmail.com
050 682 98


Matti Helimo

Jäsen
Matti Helimo (Vihreät)
Kasvatustieteiden maisteri
Kangasalan kaupunki
helimo(at)hotmal.com

Olga Haapa-aho

Varajäsen
Olga Haapa-aho (Vihreät)
sosiaalipoliittinen asiantuntija
olga.haapa-aho[at]vihreat.fi
050 303 0437


Sinikka Torkkola

Jäsen
Sinikka Torkkola (Vasemmistoliitto)
tutkijatohtori, pääluottamusmies
s.torkkola[at]gmail.com
044 525 2736

Minna Minkkinen

Varajäsen
Minna Minkkinen (Vasemmistoliitto)
sosionomi
minkkinen.minna[at]gmail.com
044 566 9432


Yhteystiedot

Esittelijä:
konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puhelin 040 743 6356

Pöytäkirjanpitäjät:
kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puhelin 040 514 4884
hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puhelin 040 806 3149

Tiedotusvastaava:
viestintäpäällikkö Raija Lindell, puhelin 040 502 5707