Siirry sisältöön

Tilintarkastaja

Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten yhden tai useamman tilintarkastajan.

Tilintarkastajan on tarkastettava:

  • onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
  • onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista
  • ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kaupunginhallitukselle.

Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöstä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tampereen kaupungin tilintarkastajana vuosina 2018 - 2019 toimii KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajana Mari Säynätjoki JHT, KHT.

KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja JHT, KHT
Mari Säynätjoki
puhelin 040 709 2820
vaihde 020 760 3046
Hämeenkatu 9 (4. krs)
33100 Tampere