Siirry sisältöön

Toivosta turvaa

  • Oletko huolissasi omasta tai perheen lasten tai nuorten jaksamisesta?
  • Kaipaatko tukea ja uusia näkökulmia arjen haasteisiin?
  • Haluatko keskustella luottamuksellisesti elämäntilanteestasi?
  • Toivotko tietoa läheisille suunnatuista tukimahdollisuuksista ja toiminnasta lähialueellasi?

Toivosta turvaa -hanke on Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyöhanke (2017 - 2020). Hanke tarjoaa kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa tukea lapsiperheille ja perheen arkeen osallistuville läheisille, kun vanhempi on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaana ja perheessä on alaikäisiä lapsia.

Erityisesti lapsiperheiden kohdalla on tärkeää huomioida muut perheenjäsenet ja läheiset, kun yksi perheessä sairastuu. On arvioitu, että joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma ja tutkimusten mukaan läheisistä 46 prosenttia on vaarassa masentua itse. Mielenterveys- ja päihdeongelma heijastuu koko perheen arkeen ja vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma voi myös muuttaa vanhemmuutta, perheenjäsenten rooleja ja vastuunjakoa. Vertaistuen kautta läheiset saavat tukea omaan jaksamiseensa, vanhemmuuteen sekä lasten kanssa keskusteluun.

Läheisten näkökulmaan ja kokemusasiantuntijuuteen pohjautuvalla omaistyöllä tuetaan perheiden kanssa palveluissa tehtävää muuta työtä ja vahvistetaan perheiden olemassa olevia voimavaroja. Vertaistuen avulla edistetään läheisen omaa selviytymistä ja hyvinvointia ja etsitään keinoja arjen huolenpito- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Keskusteluapua, tietoa vertaistuesta, retkistä ja ryhmistä, ongelmienratkaisua lapsen kanssa toimintaan. (Läheisen huomioita hankkeelta saadusta tuesta)


Ymmärrystä itselle sairaudesta, ns. arkista tietoa sairauteen/sairastuneen käytökseen/toimintatapoihin. Valoa ikäviin asioihin, uskoa. (Läheisen antama palaute vertaistuen merkityksestä)

Omaistyön tukea lapsiperheiden läheisille

Hankkeen työntekijät tukevat ensisijaisesti perheen arjesta ja hyvinvoinnista vastuuta kantavia aikuisia omaisia, puolisoita ja kumppaneita, isovanhempia, sisaruksia tai ystäviä. Perheelle ja läheisille on tarjolla myös ryhmä- ja virkistystoimintaa. Omaistyön tukea toteutetaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tarjoamme:

  • Perheneuvontaa 1 - 3 kertaa eli henkilökohtaisia keskusteluaikoja hankkeen omaiskokemusasiantuntijan kanssa. Kokemusasiantuntijan tapaamisten tarkoituksena on läheisten kuulluksi tuleminen, vanhemmuuden tukeminen ja kannustaminen omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Vertaistuen avulla pohditaan arkeen ja elämänhallintaan liittyviä toiveita, korostetaan toimivan vuorovaikutuksen merkitystä ja tuetaan perheen toimijuutta.
  • (Maksutonta) vertaisryhmä ja virkistystoimintaa, joilla tuetaan perheiden yhteistä tekemistä ja toimintakyvyn vahvistumista.
  • Tarvittaessa sovimme muita tukikäyntejä 1 - 3 kertaa

Tampereen kaupungin hoitava työntekijä antaa tietoa toiminnasta ja ohjaa kohderyhmään kuuluvia perheitä ja läheisiä tuen piiriin. Voit ottaa myös yhteyttä hanketiimiin ja kysyä lisätietoja toiminnasta.

Yhteystiedot

Toivosta turvaa -hanketiimi
toivostaturvaa(at)finfamipirkanmaa.fi
puhelin 050 505 6533
Hämeenkatu 25 A 3
33200 Tampere

Kaikille eväät elämään -hankkeen logo

Lisää aiheesta:

Lue Lastensuojelun keskusliiton blogista, miksi perheiden tukeminen on tärkeää ja kuinka lapsiperheiden ennaltaehkäisevää tukea kehitetään Toivosta turvaa -hankeyhteistyön kautta:

Hankkeen toimintaa ja vanhemmuuden tuen merkitystä on käsitelty myös Mielenterveysomaisten keskusliiton julkaisemassa Labyrintti-lehdessä:

Lisätietoa lapsiperheiden ja muiden läheisten tukimahdollisuuksista saa myös Läheisen lähellä -illoissa: