Siirry sisältöön

Nuorten arki haltuun

Tilaa koulutuspaketti

Nuorten arki haltuun -hankkeessa on kehitetty konkreettisia työkaluja, joita jalkautetaan koulutuspaketin avulla nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Sähköisessä Arki haltuun -oppaassa kuvaillaan kymmenkunta toimivaksi havaittua työtapaa ja menetelmää. Arki haltuun -viuhka kattaa 18 arkeen liittyvää aihealuetta ja sisältää 84 kartoittavaa ja voimavaroihin keskittyvää kysymystä ja tehtävää.

Arki haltuun -viuhka kattaa 18 arkeen liittyvää aihealuetta.

Kahden tunnin koulutuspaketti on maksuton ja se on suunniteltu enintään 30 hengelle. Koulutuksessa haetaan keskustelun ja yhteisen ideoinnin avulla yhdessä työvälineitä, joilla työyhteisö voi kehittää omaa työtään ja käytäntöjään. Koulutuspaketti sisältää Arki haltuun -oppaan ja jokaiselle osallistujalle Arki haltuun -viuhkan.

Koulutuskiertue on käynnissä. Laita viestiä nuortenarkihaltuun(at)tampere.fi -osoitteeseen ja kerro, milloin toivoisitte koulutusta työporukallenne.

Hankkeen tausta

Tampere osallistuu yhtenä kuudesta järjestäjästä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaan Arki haltuun -hankkeeseen ajalla 1.7.2018 - 30.4.2020. Muita järjestäjiä ovat Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö (Turku), Satakunnan yhteisöt ry, Oulun kaupunki, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry sekä Varkauden kaupunki. Hankkeet liittyvät hallituksen "Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan" -kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Hankkeissa kehitetään ja juurrutetaan vaikuttavia moniammatillista yhteistyötapoja, joilla nuorten tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Pyrkimyksenä on, ettei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Taustalla ovat nuorten omat toiveet saada vahvistusta oman arjen hallintaan sekä psykososiaalista tukea nykyistä enemmän paitsi nuorelle itselleen myös koko perheelle.

Tampereella "Nuorten arki haltuun" -hanke toteutetaan yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistys ry:n ja Tampereen Ohjaamon kanssa. Kohderyhmänä ovat pääosin 16 - 29 -vuotiaat Ohjaamon asiakkaat sekä erityisesti ne nuoret, jotka eivät ole sosiaali- ja työllisyyspalvelujen piirissä. Nuorten omista lähtökohdista tapahtuva ohjaus ja neuvonta tukevat palvelujen ulkopuolella olevia ja erilaisten arjen haasteiden kanssa painivia nuoria. Hankkeessa pyritään kehittämään myös nuoren omassa ympäristössä tapahtuvaa kohtaamista.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti mm. Kelan, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, työllisyyspalvelujen, erilaisten järjestöjen ja muiden hankkeiden kanssa. Kehitystyössä kuullaan tamperelaisia nuoria ja nuorisotyön ammattilaisia.

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija
Samuli Pietilä
puhelin 044 486 3634
sähköposti [email protected]

Sosiaaliohjaaja
Joona Rontu
puhelin 044 486 3635
sähköposti [email protected]