Siirry sisältöön

Kauko - kauan kotona onnellisena

Kauko-projektin tavoitteet

"Kauko - kauan kotona onnellisena" -projekti on Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopiston osuus SoCaTel-nimisestä EU-hankkeesta, johon osallistuu neljä kaupunkia ja yliopistoa Suomesta, Espanjasta, Irlannista ja Unkarista. Lisäksi hankkeessa on toimijoita Ranskasta, Hollannista ja Kyprokselta.

SoCaTel-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalisten palvelujen käytettävyyttä säännöllistä kotihoitoa saavien ikäihmisten palveluissa. Menetelmänä käytetään yhteiskehittämistä, jossa ovat mukana palvelujen käyttäjät ja heidän läheisensä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, tutkijat ja muut sidosryhmät.

Tampereen osuudessa kehitetään, tuetaan ja vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia jo olemassa olevien palvelujen pohjalta yhdessä ikäihmisten kanssa. Tärkeää on parantaa kotihoidon asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Projektin aikana selvitetään mahdollisuutta luoda kotihoidon asiakkaiden oma asiakasraati ja laajennetaan jo käytössä olevaa kuvapuhelinkokeilua, jonka avulla asiakkaan on mahdollista osallistua kulttuuritoimintaan vaikka kotonaan. Lisäksi parannetaan yhdessä ikäihmisten kanssa heille tarkoitettujen kaupungin sähköisten palvelujen helppokäyttöisyyttä.

Projekti kestää vuoden 2020 loppuun. Työpajoihin kutsutaan erityisesti Amurin ja Pyynikin alueen kotihoidon asiakkaita, heidän läheisiään sekä kotihoidon työntekijöitä ja työpajojen aiheiden mukaan muita ikäihmisten kanssa työskenteleviä.

Vuoden 2019 työpajat

Tammi-helmikuussa Kauko-projekti järjestää yhdessä Tänään kotona -projektin kanssa työpajoja siitä, kuinka kuvapuhelua voi hyödyntää kulttuuritoiminnan tarjoamisessa kotihoidon asiakkaille. Tarkoituksena on luoda asiakkaille uusia osallistumismahdollisuuksia: kuvapuhelun avulla asiakas voisi osallistua tuttuun toimintaryhmään kotonaan, ellei jaksa lähteä päiväkeskukseen.

Suunnitteilla on asiakasraadin tai -foorumin kehittämisen työpaja. Asiakasraadilla pyritään lisäämään kotihoidon asiakkaiden mahdollisuuksia antaa palautetta ja osallistua palvelujen kehittämiseen.

Lisätietoa

Tampereen kaupunki:
Projektipäällikkö
Mari Lahtinen
puhelin 040 806 3049
sähköposti [email protected]

Projektisuunnittelija
Leena-Kaisa Nikkarinen
puhelin 040 800 4621
sähköposti [email protected]

Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu:
Professori
Jari Stenvall
sähköposti [email protected]