Siirry sisältöön

ASTA-hanke

ASTA-hanke on valtakunnallinen ARA-rahoitteinen hanke, joka ajoittuu vuosille 2018 - 2021. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja asumista vaarantaviin talousongelmiin. Uusien toimintamallien tarkoituksena on ehkäistä vuokravelkaantumista ja siten turvata asumista.

Tampereen kaupunki on omana osa-hankkeena mukana valtakunnallisessa ASTA-hankkeessa. Tampereen kaupungilla hanke sijoittuu osaksi aikuissosiaalityötä ja hankkeen projektipäällikkö on palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi.

Tampereen ASTA-hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset, jotka tarvitsevat tukea taloudenhallintaan. Asiakkaille tarjotaan talousohjausta ja -neuvontaa matalalla kynnyksellä. Taloudenhallinnan vahvistamiseksi taloutta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja velkaantumisen syihin pyritään vaikuttamaan. Hankkeessa kokeiltavia työmuotoja ovat esimerkiksi ryhmätoiminta, jalkautuva talousneuvonta ja työparityö.

Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti eri verkostojen, kuten vuokranantajien, sosiaalipalvelujen ja talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Verkostojen osaamista talousasioissa vahvistetaan lisäämällä taloudellisiin ongelmiin liittyvää tietoisuutta. Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia yhteistyötahoille ja tuotetaan taloussosiaalityön osaamispankki työntekijöille. Osaamispankki tukee raha-asioiden puheeksi ottamista ja työskentelyä taloudenhallinnan vahvistamiseksi. ASTA-hankkeen avulla kehitetään palvelujärjestelmää huomioimaan asumisen ongelmia ennaltaehkäisevästi.

Lisätietoja

Sosiaalityöntekijä
Suvi Hiltunen
puhelin 044 486 3826
sähköposti [email protected]

Sosiaaliohjaaja
Anne Seppälä
puhelin 044 486 3710
sähköposti [email protected]