Siirry sisältöön

Asiakastyytyväisyys

Toimipistekohtaiset raportit (viimeiset 30 päivää)

Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja painalluslaitteilla eri toimipisteissä. Voit antaa palautetta palveluista myös verkossa. Automaattiset raportit asiakastyytyväisyystiedoista muodostuvat saaduista vastauksista viimeisen 30 päivän ajalta. Sekä raportit että verkkopalautelinkit löytyvät palveluvalikosta toimipisteittäin:

Koontiraportit vastaanottopalveluista

Vastaanottopalvelujen asiakastyytyväisyysraportilla voit tarkastella terveysasemien, suun terveydenhuollon sekä terveydenhuollon erityispalvelujen asiakastyytyväisyyttä. Suun terveydenhuollon ostopalvelutoiminnasta kerätään asiakaspalautetta mobiilikyselyllä.

Mitä NPS-kysymyksillä selvitetään?

Painalluslaitteella ja verkkokyselyssä laatua selvitetään kahdella kysymyksellä. Kansainvälisesti laajasti käytetyllä ja standardoidulla NPS Net Promoter Score -kysymyksellä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 - 10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
9–10 = Suosittelijat, uskolliset asiakkaat
7–8 = Neutraalit, osittain tyytyväiset asiakkaat, jotka voivat tilaisuuden tullen vaihtaa tuottajan
0–6 = Tyytymättömät arvostelijat.

Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään -100 - +100. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9 - 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta 0 - 6 vastanneiden osuus. Pisteluku 50 on jo hyvä tulos ja yli 70 erinomainen.

Suosittelukysymystä täydentää CES Customer Effort Score -kysymys, jossa asiakas arvioi palvelun vaivattomuutta, palveluun pääsyä sekä asiakaspalvelun laatua. Peruskysymykseen 9 - 10 vastanneille kysytään: "Mikä palvelussa oli hyvää?" ja 0 - 8 vastanneilta tyytymättömiltä ja neutraaleilta kysytään: "Miten kehittäisit palvelua?"

Valokuva: Esimerkki Surveypal-laitteen kysymyksistä

Lisätietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen NSP-kyselystä:


Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sotenasiakastyytyvaisyys