Siirry sisältöön

SATA2 - Saavutettava taideharrastus 2 -hanke

Kun lapsi itse haluaa, uskaltaa unelmoida ja jos häntä kannustetaan sekä tuetaan, pystyy hän mihin vaan!

- Tukea tarvitsevan lapsen vanhempi

SATA2- eli Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, jotka tukevat lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat helposti osallistua taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuurikeskusten toimintaan.

SATA2-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan SATA1-esiselvityshankkeeseen (2015–16) jossa selvitettiin taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille, sekä siihen liittyvistä onnistumisista ja haasteista.

Esiselvityksessä hankittiin tietoa myös tukea tarvitsevien lasten perheiden kokemuksista taiteen harrastamisesta sekä harrastamisen esteistä ja positiivisista kokemuksista.

Esiselvityksen raportti:

Sata-hankkeen esiselvitysraportti 2016 (pdf)

Esiselvityksessä saadun tiedon perusteella erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumista kulttuurin ja taiteen pariin edistäisivät seuraavat asiat:
- Taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajien, opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutus ja vertaistuen kehittäminen
- Tiedotuksen ja viestinnän yhtenäistäminen
- Hyvien toimintamallien kokeilu ja levitys
- Osaajaverkoston luominen Suomeen
- Avustajakäytäntöjen kehittäminen

SATA2-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2018–31.12.2019. Hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille-palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.

Lisätietoja (syksy 2019):

Koordinaattori Maarit Mäkinen, p. 044 423 5938, [email protected]


SATA2-hankkeesta voit lukea lisää osoitteesta:

Ulkoinen linkkiwww.lastenkulttuuri.fi/sata2


Lisätietoja:
Kulttuuripalvelupäällikkö (määräaikainen)
Marianna Lehtinen
puhelin 040 801 6868
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sata2