Siirry sisältöön

Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kulttuuri ankkurina sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeen tavoitteena on turvata toimintakyvyiltään heikossa asemassa olevien ihmisten kulttuuriset oikeudet. Työtä tehdään yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa sekä tarkastellaan yhteistoimintamallia maakunnan, kunnan ja kolmannen sektorin välillä.

Toimintamallia kehitellään kokeilujen avulla. Kokeiluissa tehdään kustannuslaskentaa ja vaikutusten arviointia. Arviointia toteuttavat Demos Helsinki ja Ramboll.

Kokeilut toteutetaan neljälle eri asiakassegmentille kevään 2018 aikana:

  • Tampereen kaupungin avopalvelut, sosiaalinen perhetyö ja kulttuuristen toimintojen lisääminen perheen yhteisen toiminnan tukena. Kokeilussa kulttuurilähetemalli. (Lapset ja lapsiperheet).
  • Tampereen kaupungin avopalvelut mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kulttuuritoiminta osana nuorten aikuisten hoitoa. (Nuoret aikuiset)
  • Pirten työterveyden avokuntoutus kulttuurinen osuus osana avokuntoutusta. (Työikäiset)
  • Tampereen kaupungin avopalvelut, asiakasohjaus ja kotihoito, kuvapuhelimen kulttuuriset sisällöt osana asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitoa ja kotihoidon palveluita. Kuvapuhelimen alueellinen kulttuuritarjonta kannustimena osallistumiseen ja kodista lähtemiseen. (Ikäihmiset)

Tavoitteena on selvittää, kuinka kokeilussa oleva kulttuuritoiminta voidaan ottaa osaksi keskeisiä palvelun tuottamista ohjaavia asiakirjoja. Lisäksi tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suunnitella joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja asiakasohjauksen kanssa.

Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeella pyritään edistämään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Pitkän tähtäimen tavoite on saada vakiinnutetuksi taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Hanke on osa hallituksen kärkihanketta, rahoittajina ovat Taiteen edistämiskeskus, OKM ja Tampereen kaupunki. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Katso Kulttuuri ankkurina -hankkeen perhekurssivalikoima ja ilmoittautuminen

Facebook-logo.

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori
Jaana Ylänen
puhelin 040 1373 241
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kulttuuriankkurina