Siirry sisältöön

Tavoitteet

Globaalikasvatus tarkoittaa Maailmankoulussa globaaliin yhteisvastuuseen ja ihmisten yhdenvertaisuuteen pyrkivää näkökulmaa. Globaalikasvatuksen lähtökohta on valtakunnallisen opetussuunnitelman arvoissa: ihmisoikeuksissa, tasa-arvossa, demokratiassa, luonnon monimuotoisuudessa, ympäristön elinkelpoisuuden säilyttämisessä sekä kulttuurisessa monimuotoisuudessa. Tavoitteena on saada nämä teemat näkyväksi päiväkotien ja koulujen arjessa. POPS2016 linkittää globaalikasvatuksen teemat entistä vahvemmin sekä laaja-alaisiin aihekokonaisuuksiin, tavoitteisiin että oppiainesisältöihin.

Tampereen seudun Maailmankoulun tavoitteena on tukea opettajia ja kasvattajia globaalikasvatustyössä järjestämällä koulutuksia ja suunnitteluapua sekä tuottamalla lainattavia globaalikasvatusmateriaaleja kouluihin ja päiväkoteihin. Teemoja lähestytään osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä sekä luovuutta ja taiteen muotoja korostavilla käytännöillä.