Siirry sisältöön

Vieraskielisen opetuksen verkostoprojekti FIS-STEPS

Finnish International Schools - Sharing Tools for English Public Schools

FIS-STEPS -projekti on siirtynyt vaiheeseen 4. Projektin ajankohtaisista asioista tiedotetaan pääosin projektin blogissa:
Ulkoinen linkkiBlogi

Englanninkielistä ja kansainvälistä opetusta kehitetään yhteistyössä

Ajatus FIS-STEPS -projektista syntyi keväällä 2011. Oli tarve yhtenäistää suomalaista englanninkielistä opetusta ja tiivistää yhteistyötä englanninkielistä opetusta tarjoavien ja kansainvälisten koulujen välillä. Vieraskielistä, ns. CLIL-, opetusta toteutetaan Suomessa hyvin monilla eri tavoilla. Järjestelmät ja käytänteet ovat hajanaisia - kunnat ja yksittäiset koulut ovat itsenäisesti linjanneet, miten opetusta toteuttavat.

Vieraskielisen opetuksen tilaa tarkasteltiin talvella 2011 Jyväskylän yliopiston tekemässä selvityksessä, jonka johtopäätöksissä todettiin tarve seurata vieraskielistä opetusta valtakunnallisesti entistä tiiviimmin mm. koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta. Pedagogisen yhteistyön lisäämistä myös suositeltiin. Selvityksen mukaan kielikylpyopetus ja vieraskielinen opetus tulisi nähdä osana kansallisen kielitaitovarannon kehittämistä. Löydät Jyväskylän yliopiston selvityksen oheisesta liitetiedostosta.

FIS-STEPS -projekti ja sen tavoitteet

Tampereen kaupunki yhteistyössä Espoon ja Kuopion kaupunkien sekä Turun kansainvälisen koulun/ normaalikoulun kanssa päätti hakea Opetushallituksen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen valtionavustusta. Tampereelle myönnettiin 50 000 euroa projektin koordinoimiseen. Mukaan ilmoittautui myös Vantaan kaupunki.

FIS-STEPS -projektin tavoitteiksi määriteltiin:

 • Suomalaisen perusopetuksen englanninkielisen opetuksen laadun kehittäminen kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • Englanninkielisen opetuksen ja/tai kansainvälisten koulujen opetussuunnitelman laatiminen suomalaisen opetussuunnitelman pohjalta kansallisessa yhteistyössä siten, että se tukee oppilaiden siirtymiä opinpolun eri vaiheissa sekä Suomessa että eri maiden välillä.
 • FIS - STEPS verkoston vahvistaminen ja vakiinnuttaminen
 • Paikkakunta- ja koulukohtaisten kansainvälisten opetussuunnitelmien viimeistely
 • Uusien pedagogisten innovaatioiden kehittäminen
 • Englanninkieliseen oppimateriaaliin perehtyminen
 • Oppilaiden ja opettajien verkostuminen ja vieraiden kulttuurien tuntemuksen vahvistaminen

Projektiin voi tutustua myös oheisten esitysten avulla:

FIS-STEPS-toimijat

FIS-STEPS on viiden koulutuksen järjestäjän yhteisprojekti, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Alla on lueteltu projektiosapuolten yhteyshenkilöt ja yhteystiedot:

 • Tampere: Miika Katajamäki, koordinaattori, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi
 • Espoo: Perttu Ståhlberg, etunimi.sukunimi(at)espoo.fi
 • Kuopio: Eveliina Bovellan, etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
 • Turku: Minna Viiniemi, etunimi.sukunimi(at)utu.fi
 • Vantaa: Satu Ollila, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Projektin ohjausryhmä:

 • Anu Halvari, opetusneuvos, Opetushallitus
 • Miika Katajamäki, koordinaattori, Tampereen kansainvälinen koulu
 • Sari Helena Kokkonen, perusopetuspäällikkö, Kuopion kaupunki
 • Pia Mikkola, rehtori, Tampereen kansainvälinen koulu, pj
 • Satu Ollila, rehtori, Kaivokselan koulu, Vantaan kaupunki
 • Petri Peltonen, aluejohtaja, Tampereen kaupunki
 • Perttu Ståhlberg, kielten konsultoiva opettaja, Espoon kaupnki
 • Minna Viiniemi, opettaja, Turun kansainvälinen koulu

FIS-STEPS 4: keskeisiä tavoitteita

 • FIS-STEPS -verkoston kehittäminen
 • pedagogisten innovaatioiden kehittäminen ja englanninkielisten oppimateriaaliratkaisujen löytäminen
 • oppilaiden ja henkilöstön vieraiden kulttuurien tuntemuksen vahvistaminen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen avulla
 • ulkomaalaisten oppilaiden ja heidän perheidensä perehdyttäminen suomalaiseen kouluun
 • kaksikielisen opetuksen natiiviopettajien näkökulman tarkempi huomioiminen opetuksen kehittämisessä
 • opettajien verkostoituminen esimerkiksi sosiaalisen median avulla edistää hankkeen päätavoitetta

Muita teemoja ja toimintatapoja

 • kansainvälisyys, globaalikasvatus, kotikansainvälisyys
 • oppilaiden osallistaminen
 • oppilaskuntaseminaarin ja kansainvälisyyskonferenssin järjestäminen
 • täydennyskoulutuksen tarjoaminen CLIL-opettajille
 • informatiivisen materiaalin tuottaminen natiiviopettajille
 • ideoiden kehittäminen oppiaineiden integraatioon ja eheyttämiseen kaksikielisessä opetuksessa, erityisesti englannin kielen hyödyntämisessä

Lisäksi projektitoimintaa arvioidaan keväällä 2015 tehtävässä opinnäytetyössä. FIS-STEPS tukee Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston / normaalikoulun PROFICOM-oppimisympäristöprojektia, jonka päätavoite on luoda uusia oppimis- ja arviointityökaluja CLIL-opetuksen tarpeisiin.

Linkkejä