Siirry sisältöön

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joilla tuetaan kaupungin toiminnan tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista, lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon oikeellisuutta ja riittävyyttä. Sisäinen tarkastus edistää toiminnallaan hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä.

Yksikön henkilöstöön voi ottaa yhteyttä kaikissa sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä sekä epäiltäessä väärinkäytöstä kaupungin toiminnassa. Mahdolliset väärinkäytösepäilyt pyydetään ilmoittamaan tarkastusjohtajalle tai asianomaisen alueen vastuutarkastajalle. Ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Sisäinen tarkastus
vaihde 03 565 611
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Henkilöstö

Tarkastusjohtaja
Markus Kiviaho
puhelin 040 160 1529

Tarkastuspäällikkö
Kaj Palenius
puhelin 040 801 2721

Sisäinen tarkastaja
Piritta Haapahuhta
puhelin 040 801 2720

Sisäinen tarkastaja
Miia Ojala
puhelin 041 730 4443

Sisäinen tarkastaja
Heini Ruski
puhelin 041 730 0921

Sisäinen tarkastaja
Leena Salminen
puhelin 040 570 3815