Siirry sisältöön

Toivosta turvaa

Toivosta turvaa -hanke on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n yhteistyöhanke. Hankkeen työntekijät tukevat perheenjäseniä ja perheen arkeen osallistuvia läheisiä, kun lapsiperheen vanhemmalla on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia.

Tampereen kaupungin hoitava työntekijä antaa tietoa hankkeen toiminnasta ja ohjaa läheisiä toiminnan piiriin. Voit myös itse ottaa yhteyttä hoitavaan työntekijään ja pyytää lisätietoa hankkeesta.

Piirros: Toivosta turvaa -hankkeen tunnuskuva.

Perheneuvonta

Perheenjäsenille ja perheen arkeen osallistuville läheisille on tarjolla henkilökohtaisia keskusteluaikoja hankkeen kokemusasiantuntijan ja/tai työntekijän kanssa.

Vertaistukeen perustuvien tapaamisten avulla tuetaan koko perheen ja läheisten jaksamista sekä annetaan tilaisuus luottamukselliseen keskusteluun ja huolien jakamiseen lapsiperheen arjen näkökulmasta.

Hankkeen perheneuvontaan ohjaudutaan ensisijaisesti asiakkaan hoitavan työntekijän kautta. Tapaamisajat ja tapaamiskerrat sopimuksen mukaan.

Koulutuksellinen ryhmätoiminta

Hanke tarjoaa koulutuksellista ja kausittaista ryhmätoimintaa aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Ryhmien sisältö suunnitellaan vastaamaan läheisten tarpeita ja kehitetään tukemaan perheiden arkea sekä asiantuntijatiedon että vertaiskeskustelun avulla. Ryhmätoiminnan myötä läheinen saa lisää valmiuksia arjessa selviytymiseen sekä vinkkejä omaan jaksamiseen.

Yhteystiedot

Toivosta turvaa -hanketiimi
toivostaturvaa(at)finfamipirkanmaa.fi
puhelin 050 505 6533

Hankevastaava Suvi Saarinen, puhelin 050 438 9442
Hanketyöntekijä Kaisa Hynynen, puhelin 050 3275 489
Hanketyöntekijä/kokemusasiantuntija Laura Lanansilta-Laine, puhelin 050 4529 302
Hanketyöntekijä/kokemusasiantuntija Anne Salminen, puhelin 050 4358 478

Osoite:
Tila 1300, Sarvis
Hatanpäänkatu 3 G, 33900 Tampere

Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Kun perheenjäsen sairastuu, muun perheen kokemus jää usein taka-alalle palvelujen piirissä. Toivosta turvaa -hankkeessa tuetaan lapsiperheitä voimaan kokonaisvaltaisesti entistä paremmin. Kokemusasiantuntijuuden tuoma toivo ja tuki vahvistavat lapsiperheiden kokemaa turvaa.

Annen tarina (pdf)Lauran tarina (pdf)