Siirry sisältöön

Asiakastyytyväisyys

Tutustu asiakastyytyväisyystietoihin, anna palautetta

Avo- ja asumispalveluissa eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja palautelaitteilla useissa eri toimipisteissä. Automaattiset raportit asiakastyytyväisyystiedoista muodostuvat saaduista vastauksista viimeisen 30 päivän ajalta.

Voit antaa palautetta palveluista myös verkossa. "Anna palautetta" -linkit löytyvät palveluvalikosta toimipisteittäin:

Valokuva: Esimerkki Surveypal-laitteen kysymyksistä

Palautelaitteilla laatua kysytään kahdella kysymyksellä. Kansainvälisesti laajasti käytetyllä ja standardoidulla NPS Net Promoter Score -kysymyksellä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 - 10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
9–10 = Suosittelijat, uskolliset asiakkaat
7–8 = Neutraalit, osittain tyytyväiset asiakkaat, jotka voivat tilaisuuden tullen vaihtaa tuottajan
0–6 = Tyytymättömät arvostelijat.

Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään -100 - +100. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9 - 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta 0 - 6 vastanneiden osuus. Pisteluku 50 on jo hyvä tulos ja yli 70 erinomainen.

Suosittelukysymystä täydentää CES Customer Effort Score -kysymys, jossa asiakas arvioi palvelun vaivattomuutta, palveluun pääsyä sekä asiakaspalvelun laatua. Peruskysymykseen 9 - 10 vastanneille kysytään: "Mikä palvelussa oli hyvää?" ja 0 - 8 vastanneilta tyytymättömiltä ja neutraaleilta kysytään: "Miten kehittäisit palvelua?"


Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt


Huumehoidon avopalvelujen sidosryhmäkysely

Breikki ja A-klinikan huumehoidon avopalvelut Tampere (entinen Jeesi) tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut koostuvat huumeiden käyttäjien avohoidosta, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja asiakkaiden yhteisöllisestä toiminnasta.

Vuoden 2018 tulokset

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/sotenasiakastyytyvaisyys