Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asiakastyytyväisyys

Reaaliaikaiset asiakastyytyväisyystiedot

Avo- ja asumispalveluissa eli perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kerätään asiakastyytyväisyystietoja palautelaitteilla, joita löytyy 37 toimipisteestä. Saaduista vastauksista muodostuu automaattiset raportit viimeisen kuukauden tilanteesta:

Terveysasemat

Hammashoitolat

Muut terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Mielenterveyspalvelut

Sosiaalipalvelut ja ikäihmisten palvelut

Valokuva: Esimerkki Surveypal-laitteen kysymyksistä

Palautelaitteilla laatua kysytään kahdella kysymyksellä. Kansainvälisesti laajasti käytetyllä ja standardoidulla NPS Net Promoter Score -kysymyksellä selvitetään, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 - 10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:
9–10 = Suosittelijat, uskolliset asiakkaat
7–8 = Neutraalit, osittain tyytyväiset asiakkaat, jotka voivat tilaisuuden tullen vaihtaa tuottajan
0–6 = Tyytymättömät arvostelijat.

Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään -100 - +100. Nettosuositteluluku saadaan vähentämällä 9 - 10 vastanneiden prosentuaalisesta osuudesta 0 - 6 vastanneiden osuus. Pisteluku 50 on jo hyvä tulos ja yli 70 erinomainen.

Suosittelukysymystä täydentää CES Customer Effort Score -kysymys, jossa asiakas arvioi palvelun vaivattomuutta, palveluun pääsyä sekä asiakaspalvelun laatua. Peruskysymykseen 9 - 10 vastanneille kysytään: "Mikä palvelussa oli hyvää?" ja 0 - 8 vastanneilta tyytymättömiltä ja neutraaleilta kysytään: "Miten kehittäisit palvelua?"


Ikäihmisten palvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt


Huumehoidon avopalvelujen sidosryhmäkysely

Breikki ja A-klinikan huumehoidon avopalvelut Tampere (entinen Jeesi) tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut koostuvat huumeiden käyttäjien avohoidosta, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja asiakkaiden yhteisöllisestä toiminnasta.


Vuoden 2017 asiakaspalautekysely

Asiakaspalautekysely järjestettiin loka-marraskuussa 2017. Sekä Tampereen että Oriveden kyselyjen tulokset löytyvät verkosta: