Siirry sisältöön

Yleisötilaisuudet ja työpajat

Tälle sivulle päivitetään tietoa yleisötilaisuuksista, seminaareista ja muista tapahtumista, joita Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmä ja sen yksiköt ovat mukana järjestämässä.

Ikäihmisten asumisen seminaarisarja

kevät 2018 - kevät 2020

Tampereen kaupunki järjestää yhteistyössä Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n ja Tampereen vanhusneuvoston kanssa ikäihmisten asumisen seminaarisarjan, joka tutkii ikäihmisten kotona asumista WHO:n ikäystävällisyys-käsitteen kautta. Tampereen kaupunki hyväksyttiin WHO:n Ikäystävälliset kaupungit -verkostoon vuonna 2012. Ikäystävällinen kaupunki tukee asukkaiden mahdollisuuksia aktiivisena vanhenemiseen ja itselle mielekkääseen arkeen. Seminaarisarja rakentuu noin puolen vuoden välein järjestettävästä neljän erilaisen teematapaamisen kokonaisuudesta. Seminaarien materiaalit löytyvät kunkin seminaariteeman alta. Teemat ovat:

1) Hyvä elämä omassa kodissa

2.5.2018

Tapaamisessa keskusteltiin siitä, minkälaista on hyvä elämä ja vanhuus. Aihetta käsiteltiin esimerkiksi erilaisten kotiin vietävien palvelujen ja tuen kautta sekä pohtimalla osallisuuden, yksilöllisten tarpeiden, yhteisöllisyyden ja yksinäisyyden merkitystä ikääntyvien elämässä.


2) Ikääntyneiden asumisen kehittäminen ja SOTE-uudistuksen tuomat muutokset

7.11.2018

Tapaamisessa käytiin läpi vuoden 2017 lopussa päättyneen kehittämisohjelman tuloksia, suosituksia ja kokemuksia ikääntyneen väestön asumisen ja asuinympäristöjen kannalta. Lisäksi pohdittiin SOTE-uudistuksen palvelujärjestelmään tuomia muutoksia. Mitä tarkoittaa valinnanvapaus ikäihmisten asumisessa?


3) Kotona asumiseen liittyvä ennakointi

10.10.2019

Tapaamisessa käsiteltiin ikäystävällisyyttä ja ikäihmisen elinpiiriä kodin, rakennusten, esteettömyyden ja asuinalueiden näkökulmista. Tilaisuudessa pohdittiin sitä, kuinka ikääntyneiden kotona asumista voidaan turvata ja mahdollistaa. Kuka ennakoinnista vastaa ja mitä kunkin on hyvä tehdä ajoissa?

4) Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

3.11.2020

Tapaamisessa esitellään erilaisia asumisen muotoja, kuten esimerkiksi yhteisöllinen asuminen, monisukupolvinen asuminen tai palvelukorttelissa asuminen. Millaisia asumisratkaisuja tarvitaan ja miten niitä saadaan aikaan?

Ilmoittautuminen päättyy 23.10. tai paikkojen tullessa täyteen. Seminaari on suunnattu erityisesti ikäihmisten asumisen parissa työskenteleville.

Hankekehittäjien seminaarit

12.11.2019 / 14.1.2020 / 13.2.2020

Tampereen kaupunki järjesti kolme sisällöltään samanlaista seminaaria hankekehittäjille.

Seminaareissa käytiin läpi hankekehittämiseen ja rakentamiseen liittyviä kaupungin prosesseja: asemakaavoitus, laadunvarmistus, sopimukset ja rakennuslupa. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä kiinteistötoimen, asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa.


Seminaarien esitykset:

Asumisen aamukahvit

14.11.2019

Tilaisuuden teemana oli asuntopolitiikan ajankohtaiskatsaus ja se oli suunnattu vuokra-asuntoyhteisöille. Tilaisuuden esitykset löytyvät alta.

Ohjelma:
Avaussanat
Apulaispormestari Jaakko Stenhäll, Tampereen kaupunki

MAL 4 -sopimusvalmistelun kuulumiset
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, Tampereen kaupunki

Tampereen asuntokanta ja asuntorakentamisen näkymät
Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, Tampereen kaupunki

Kaupungin asuntopoliittiset tavoitteet
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, Tampereen kaupunki

Pienet asunnot osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen
-tutkimuksen esittely

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen, Tampereen kaupunki

Ryhmärakennuttamisen ilta

15.1.2019

Tampereen kaupunki järjesti ryhmärakennuttamisen illan Galleria Nottbeckissä 15.1.2019. Tampereella ryhmärakennuttaminen on vielä verrattain uusi asia, mutta aihe herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua.

Ryhmärakennuttaminen tarjoaa asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon ja monipuolistaa samalla asuntokantaa. Ryhmärakennuttamishankkeessa joukko ihmisiä rakennuttaa itselleen asuntoja. Ryhmärakennuttaminen on luonteeltaan omatoimisen rakennuttamisen ja rakennuttajaliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto. Hankkeet voivat olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämiä tai niitä voi laittaa alulle rakennuttajakonsultti tai muu taho.

Ryhmärakennuttamisen illassa kuultiin puheenvuoroja alan konkareilta. Ryhmärakennuttajat Ry:n puheenjohtaja Salla Korpela jakoi kokemuksiaan As Oy Helsingin Maltan ryhmärakennuttamishankkeesta ja väitöskirjatutkija, arkkitehti Anna Helamaa kertoi ryhmärakennuttamisen mahdollisuuksista ja haasteista. Lisäksi tilaisuudessa julkaistiin Tampereen kaupungin ryhmärakennuttamisen opas.

Asuinalueiden eriytymiskehitysilmiötä tarkasteleva seminaari

20.9.2018

Tampereen kaupunki on asettanut Tampere - sinulle paras kaupunkistrategiassaan vuosille 2018-2021 tavoitteeksi alueiden välisten hyvinvointierojen kaventumisen. Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjauksissa 2018-2021 asuinalueiden sosiaalisesti haitalliseen eriytymiskehitykseen puuttuminen ja sen ennaltaehkäisyyn panostaminen on nostettu yhdeksi tavoitteeksi. Asuinalueiden eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy edellyttää poikkihallinnollista, ajantasaiseen tietoon perustuvaa työotetta, jossa vastuu onnistumisesta jaetaan yhteisesti. Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto järjestivät yhteistyössä asuinalueiden eriytymiskehitystä käsittelevän seminaariin, jossa ilmiötä tarkastellaan useista näkökulmista.

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021

kesäkuu 2018

Asunto- ja maapolitiikan linjauksilla suunnitellaan pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä ja rakentamista sekä varmistetaan väestönkasvun edellyttämä asuntorakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen, asumisen monipuolisuus ja kohtuuhintaisuus. Lisäksi linjauksilla ja siihen liittyvillä toimenpiteillä turvataan kaupungille aiheutuvien investointien kannattavuus sekä yhdyskuntarakentamisen kustannusten optimointi.

Asunto- ja maapolitiikkaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden ja yksiköiden kanssa sekä kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen kanssa. Lisäksi asuntopolitiikan toteuttamisessa on keskeistä yhteistyö rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja asuntoihin investoivien tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjauksia vuosille 2018–2021 esiteltiin kahdessa tilaisuudessa, joista toinen oli suunnattu erityisesti hankekehittäjille.