Siirry sisältöön

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

Yksikkö valmistelee, koordinoi ja toteuttaa kaupungin päätöksentekoelimissä hyväksyttyä asuntopolitiikkaa sekä tekee siihen liittyvää edunvalvontaa. Tavoitteena on varmistaa kaupungin väestönkasvun edellyttämä asuinrakentaminen, asuntotuotannon kilpailun syntyminen, asumisen kohtuuhintaisuus, asumisvaihtoehtojen monipuolistaminen, sosiaalisen asuntotuotannon kehittäminen ja asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ehkäiseminen. Työ on tiivistä yhteistyötä mm. ARAn sekä yleishyödyllisten ja muiden rakentajatahojen kanssa.

Yksikkö hoitaa asuntolainsäädännössä kaupungille asetetut viranomaistehtävät, mm. ARAvuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintojen hyväksynnän. Yksiköllä on myös avustuksiin ja henkilökohtaisiin asuntolainoihin kohdistuvia tehtäviä.

Yksikkö vastaa kaupungin palvelutilaverkon kehittämisestä sekä itse palvelutilojen tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien valmistelusta yhteistyössä tiloissa toimivien Hyvinvoinnin palvelualueen palveluryhmien ja konsernin talousyksikön kanssa.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot yksikköä johtaa asunto- ja kehityspäällikkö.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
sähköposti [email protected]
vaihde 03 565 611
postiosoite PL 487
33101 Tampere
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected], ellei toisin mainittu.

Asunto- ja kehityspäällikkö
Auli Heinävä
puhelin 040 800 7391

Asumisen kehittäminen

Erityisasiantuntija
Kaisu Kammonen
puhelin 050 571 2950

Kehittämiskoordinaattori
Elina Pekkarinen
puhelin 041 731 3230
sähköposti [email protected]

Kehittämiskoordinaattori
Katariina Pahkasalo
puhelin 041 730 0136

PALM-suunnittelun koordinointi ja kehittäminen palveluryhmän palveluryhmän vastuualueiden osalta.


Projektipäällikkö
Henna Kuitunen
puhelin 041 730 6693

Peltolammi-Multisillan lähiöohjelma


Projektisuunnittelija
Sini Lempinen
puhelin 041 730 8186

Peltolammi-Multisillan lähiöohjelma


Asuntorahoitussihteeri
Tarja Lampinen
puhelin 040 717 7686

Toimistosihteeri
Anne Salonniemi
puhelin 040 686 1303
Lainojen takaisinperintä ja maksatus

Hankkeiden valmistelu ja hankekehitys

Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105

Hankearkkitehti
Arto Huovila
puhelin 040 642 7519

Hankearkkitehti
Minna Tuominen
puhelin 041 730 0384
sähköposti [email protected]