Siirry sisältöön

Nuoret SIB

Tampereella on käynnistynyt 1.1.2021 Nuoret SIB -hanke (Social Impact Bond), jossa tuetaan 15-17-vuotiaita huostaanotettuja nuoria siihen asti, että he täyttävät 25 vuotta. Hankkeen tavoitteena on, että sijaishuollon nuorista 80 prosenttia saa vähintään toisen asteen tutkinnon ja 80 prosenttia on 25-vuotiaana ansiotyössä tai opiskelee. Hankkeen kesto on 10 vuotta.

Mikä SIB?

Social Impact Bond tarkoittaa tulosperusteista rahoitussopimusta, mikä on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Vaikuttavuusinvestoimisen avulla pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa institutionaalisilta ja yksityisiltä sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet. SIB-mallissa julkinen sektori maksaa vain SIB-sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden toteutumisesta. SIB-malli soveltuu erityisesti ennalta ehkäisevään toimintaan.

Lisätietoja:

Nyt

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736

Suunnittelujohtaja
Leena Viitasaari
puhelin 050 553 8672

Projektisuunnittelija
Henna Vanhatalo
puhelin 044 430 9826

Kaikki sähköpostit ovat muotoa [email protected]