Siirry sisältöön

Liikkuva Tampere -projekti

Liikkuva Tampere projektina päättyi 31.12.2017 ja siirtyi 1.1.2018 osaksi Tampereen kaupungin omaa toimintaa.

Liikkuva Tampere -projekti on liikkumisen edistämisen hanke, joka käynnistyi Tampereen kaupungilla kesäkuussa 2015.

Projektin tavoitteena on

  • lisätä erityisesti terveytensä tai hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien liikuntaa
  • kaventaa väestöryhmien välisiä sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja liikunnan avulla
  • edistää omatoimista- ja arkiliikuntaa matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia lisäämällä
  • vahvistaa eri toimijoiden (kaupunki, järjestöt, seurat, oppilaitokset, yksityiset toimijat, seurakunnat) välistä kumppanuutta.

Tavoitteisiin pääsemiseksi projektissa kehitetään poikkihallinnollista toimintatapaa.

Liikkuva Tampere -kyselyllä kerätään tietoa kaupunginosittain liikkumisen edistämiseen liittyvistä asioista:

Lisätietoja:
Hyvinvointikoordinaattori
Johanna Riippi
puhelin 040 806 2736
sähköposti [email protected]


Facebook
Twitter
Instagram