Siirry sisältöön

Amurin täydennysrakentaminen

Ajankohtaista

Luonnosaineistot nähtävillä 9.8.2018 saakka
Amurin yleissuunnitelman luonnosaineistot ovat nähtävillä 7.6. - 9.8.2018. Nähtävillä olevat aineistot löytyvät alla olevista liitteistä.

Amurin yleissuunnitelman sekä Särkänniemen asemakaavan nro 8663 suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.6.2018.

Yleissuunnitelma

Amurin täydennysrakentamista koskeva yleissuunnittelmatyö on aloitettu syksyllä 2016. Amuri on pääosin 1970 - 1980-luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta, ja nyt laadittavalla yleissuunnitelmalla tutkitaan alueen täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvan kehittämisen mahdollisuuksia.

Suunnittelualueella on tarve uudistavaan korjaustoimintaan, ja useissa taloyhtiössä on jo tehty peruskorjauksia tai aloitettu niiden suunnittelu. Yleissuunnittelun yhteydessä on tarve tarkastella lisärakentamisen mahdollisuuksia kustannusten kattamiseksi.

Täydennysrakentamisen yleissuunnitelma ei vielä mahdollista rakentamista. Amurin kaupunginosan tonttimaa on yksityisomisteista ja kaikki rakentamiseen tähtäävät työt, kuten asemakaavamuutokset, lähtevät liikkeelle maanomistajien aloitteellisuuden kautta.

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan tonttien kehittämisen mahdollisuuksia, toteuttamisedellytyksiä ja vaikutuksia. Taloyhtiöiden asukkaiden näkökulmasta on tarjolla mahdollisuus vaikuttaa alueen kokonaiskehitykseen, ja tätä kautta myös oman taloyhtiönsä ja asuntonsa tulevaan arvoon.

Yleissuunnitelmatyön aiemmat vaiheet

Tilannekatsaus kaupunginhallituksessa 15.1.2018
Kaupunginhallitus käsitteli Amurin yleissuunnitelman tilannekatsausta kokouksessaan 15.1.2018. Esittelyaineisto löytyy oheisesta liitteestä.

Työpaja 23.2.2017
Amurin tulevaa yleissuuunnitelmaa koskevia aiheita käsiteltiin 23.02.2017 järjestetyssä suunnittelutyöpajassa. Työpajaan osallistui kuutisenkymmentä suunnittelualueen eri taloyhtiöiden edustajaa.

Työpaja 23.11. - 24.11.2016
Amurin historiaa, identiteettiä ja tulevaa Amuria koskevia toiveita käsiteltiin korttelityöpajassa 23.11. - 24.11.2016. Työpajaan osallistui nelisenkymmentä suunnittelualueen eri taloyhtiöiden edustajaa.