Siirry sisältöön

Ukrainasta tulleiden lemmikkien terveysriskit on hyvä tiedostaa

Julkaistu 15.3.2022 12.39

Suomeen saapuu Ukrainasta pakenevien ihmisten mukana myös lemmikkieläimiä, joiden maahantulovaatimukset eivät olosuhtesta johtuen täytä välttämättä vaadittuja ehtoja. Ukrainalaisia saapuu maahan lemmikkeineen EU:n sisärajaliikkuvuuden perusteella, eikä kaikkia saada tarkastetuksi Suomen rajalla. Kaikki Ukrainasta tulevat lemmikit tulisi tarkastuttaa Suomen rajalla, koska näihin eläimiin saattaa liittyä ihmisiin ja eläimiin kohdistuvia terveysriskejä.

Koska Ukrainassa esiintyy eläimissä muun muassa raivotautia (rabies), turhaa kontaktia maasta tuotuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin on syytä välttää. On erittäin tärkeää, että pakolaisia auttavat henkilöt ja heidän lemmikkieläimensä pysyvät erillään Ukrainasta tuoduista lemmikkieläimistä, kunnes 30 vuorokauden eristysaika päättyy. Eristysaikana eläimen hoidosta vastaa vain lemmikin oma perhe. Ruokavirasto voi pidentää eristysaikaa tarpeen mukaan. Lemmikkiä saa ulkoiluttaa vain kytkettynä, eikä se ulkonakaan saa olla kosketuksissa muihin eläimiin tai ihmisiin.

Kaikki Ukrainasta perheidensä mukana tulleiden lemmikkieläinten omistajat tai haltijat tulee ohjata pikaisesti ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin. Näin mahdolliset puutteet maahantuontivaatimuksissa voidaan täydentää esimerkiksi rokotteiden ja loislääkityksen osalta.

"Vaikka raivotaudin maahantulon riski on pieni, niin tauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa. Ukrainasta tulleiden lemmikkieläinten kanssa tekemisissä olevien on syytä olla tietoisia siitä, että tilannetta on tarkkailtava eri tavoin kuin suomalaisten lemmikkien kanssa", Ruokaviraston yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu sanoo.

Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset tulee tehdä mahdollisimman pian lemmikkieläinten Suomeen saapumisen jälkeen. Ihmisten ja eläinten terveyden suojaamiseksi ensisijaista on Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten rokottaminen raivotautia vastaan ja lääkitys ekinokokkia vastaan. Lisäksi lemmikkieläimille asennetaan mikrosiru, jollei sellaista vielä ole.

Jos Ukrainasta tuotu lemmikkieläin puree ihmistä, on otettava heti yhteyttä terveydenhuoltoon. Lemmikkieläimen sairastuessa tai kuollessa on oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Ollessasi yhteydessä eläinlääkäriin tai terveydenhuoltoon Ukrainasta tulleeseen lemmikkieläimeen liittyvässä asiassa, on aina kerrottava, jos kyseessä on Ukrainasta pakolaisen mukana maahan tullut eläin.

Ruokaviraston tiedotti 4.3.2022 lievennyksistä Ukrainan sotaa pakenevien mukana saapuvien lemmikkien maahantuontivaatimuksissa. Lievennykset koskevat myös Venäjältä kiireellisesti poistuvien EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten, kuten esim. USA:n, Kanadan, Norjan, Islannin tai Britannian kansalaisten lemmikkejä, jotka matkustavat omistajansa kanssa, ei kuitenkaan Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisia. Muihin tuonteihin, esim. rescuekoirien tuontiin sovelletaan normaaleja tuontiehtoja.

Ohjeet eläinten eristämiseksi

Ulkoinen linkkiSuomeksi

Ulkoinen linkkiUkranian

Ulkoinen linkkiEnglish

Alla lisätietoja sisältäviä linkkejä asiaan liittyen.