Siirry sisältöön

Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta kevätmuuton aikana

Julkaistu 10.2.2022 16.40

Siipikarjan ulkonapitokielto on voimassa 8.2.-31.5.2022

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla. Lintujen sisälläpidossa on noudatettava eläinsuojelulainsäädännön tilavaatimuksia.

Ulkonapitokielto ei kuitenkaan koske:

  1. eläintarhoja,
  2. kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja,
  3. tarhattuja sileälastaisia lintuja, sekä
  4. sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko enintään 25 mm *) tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi kiinteä katto) siten, että luonnonvaraiset vesi- ja petolinnut eivät pääse kosketuksiin ulkotarhassa pidettävien lintujen kanssa

Sen, joka pitää siipikarjaa tai muita lintuja ulkona 8.2. - 31.5. välisenä aikana (edellä kohdassa 4 tarkoitetut pitopaikat), on tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena. Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai Ruokaviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

  • mitä lintulajeja ulkonapito koskee
  • lintujen lukumäärä
  • selvitys siitä, miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

Ilmoitusta ei tarvitse uusia vuosittain, jos lintujen pidossa ei tapahdu olennaisia muutoksia.

Siipikarjan rehu ja juomavesi tulee suojata luonnonvaraisilta linnuilta ja niiden ulosteilta kaikissa tapauksissa, koska lintuinfluenssa leviää helposti ulosteiden mukana. Rehun ja juomaveden saanti on järjestettävä sisätiloissa tai sellaisessa muussa paikassa, johon luonnonvaraiset linnut eivät pääse. Jos rehua joutuu ulkotarhaan, tulisi se välittömästi siivota pois.

Siipikarjan rehu on varastoitava suojattuna luonnonvaraisilta linnuilta ja muilta eläimiltä.

Jos pitopaikassa on käytössä siipikarjan hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia vesialtaita, on luonnonvaraisten vesi- ja petolintujen pääsy näihin estettävä, esimerkiksi verkolla. Siipikarjalle ei saa käyttää juomavedeksi sellaista pintavettä, joka on peräisin paikasta, jossa on paljon luonnonvaraisia vesilintuja, esimerkiksi matalista ruovikoista tai lammista.

Lisätietoja aiheesta Ruokaviraston sivuilta