Siirry sisältöön

Milloin asunnon lyhytaikainen vuokraus on luvanvaraista majoitustoiminta? – tarkista uudesta ohjeesta

Julkaistu 18.1.2022 9.48

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat laatineet ohjeen asuntoja lyhytaikaisesti vuokraaville esimerkiksi Airbnb-palvelun kautta. Ohjeessa on selvennetty, milloin asunnon vuokraus on luvanvaraista majoitustoimintaa eikä yksityishenkilön oman kodin satunnaista vuokrausta. Ohjeessa kerrotaan majoitukseen liittyvästä viranomaismenettelystä ja lainsäädännön sille asettamista vaatimuksista.

Majoitustoiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa seuraavat seikat: kukaan ei ole kirjoilla asunnossa, huoneistoa vuokrataan toistuvasti, sitä tarjotaan välityspalvelun kautta, se on kalustettu ja sitä markkinoidaan majoitustilana.

Satunnaista vuokrausta on esimerkiksi se, että asukas vuokaa oman asunnon lomansa ajaksi tai vuokraa talossaan olevaa yhtä huoneistoa harvoin. Oman asunnon satunnaista, lyhytaikaista vuokrausta ei katsota majoitustoiminnaksi.

Ilmoitus ympäristöterveysyksikköön

Majoitustoiminta edellyttää, että vuokraaja tekee siitä ilmoituksen Tampereen ympäristöterveysyksikölle. Ilmoitusvelvollisuus on terveydensuojelulaissa säädetty ammattimaiselle majoitustoiminnalle, mutta se koskee myös ei-ammattimaista majoitusta, kun majoitus tapahtuu erikseen majoitustoimintaan varatussa tilassa. Ilmoituksella ja siihen liittyvällä tarkastuksella varmistetaan muun muassa tilojen kunto ja terveydelliset olosuhteet (ilmanvaihto, lämpöolot, jätehuolto yms).

Majoitustoimintaa koskevat myös muut useat lait kuten laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, maankäyttö- ja rakennuslaki, pelastuslaki ja asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Huoneisto asumiskäytöstä majoituskäyttöön – lupa rakennusvalvonnasta tarpeen

Rakennuslupa rakennusvalvonnasta on haettava, jos rakennuksen tai sen huoneiston käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti. Asuinhuoneiston muuttaminen majoitushuoneistoksi on olennainen muutos maankäyttö- ja rakennuslaislain mukaan. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että asemakaava sallii huoneiston käyttötarkoituksen muuttamisen majoitushuoneistoksi (liiketilaa).

Kun rakennusvalvonnasta haetaan lupaa tilan käyttötarkoituksen muuttamiseksi majoitustoimintaan, tulee suunnitelmissa esittää myös paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen.

Majoitushuoneistosta tulee rakentamismääräysten mukaan olla kaksi varsinaista poistumistietä.
–Kerrostaloasuntojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että joka kerroksessa huoneistosta pitää voida poistua kahta eri reittiä. Maantasossa huoneistosta voi olla suoraan pääsy pihalle. Ylemmissä kerroksissa rappukäytävästä olisi päästävä poistumaan kahteen eri porrashuoneeseen kuten hotelleissa, eli ei riitä että maantasossa rappukäytävästä pääsee kahden eri ulko-oven kautta pihalle. Omakoti- ja rivitaloissa pääsee yleensä poistumaan kahta eri reittiä, selventää lupa-arkkitehti Juhani Fried.

Majoitustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa myös poliisille.

Ohje asunnoissa tapahtuvasta majoitustoiminnasta löytyy sivulta::

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Ympäristöterveys
sähköposti [email protected]

Rakennusvalvonta
sähköposti [email protected]

Pirkanmaan pelastuslaitos

Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 8.30-12.00 puhelin 040 716 7766Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen