Siirry sisältöön

Tulevaisuuden osaamistarpeita selvittävän hankkeen loppuseminaarissa pureuduttiin ennakointityön tapoihin ja tuloksiin

Julkaistu 22.11.2021 10.51


Seminaarin lopuksi käytiin paneelikeskustelu ennakointityöskentelystä. Keskustelussa mukana Pasi-Heikki Rannisto (Tau), Karoliina Tuukkanen (Verte Oy), Olli-Pekka Tuomi (TAKK), Mona Räsänen (Mind Me Solutions Oy), Topi-Jussi Majanlahti (Luovuus- & Businessverkosto) sekä futuristi Elina Hiltunen.

"Kattavin ja monipuolisin ennakointiprosessi, mitä olen nähnyt!", totesi futuristi Elina Hiltunen Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hankkeen loppuseminaarissa. Viimeisen vuoden ajan hanke on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan, teollisuuden, elämystalouden, yrittäjyyden ja kiertotalouden osaamistarpeita.


Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hankkeen loppuseminaari pidettiin Finlaysonilla perjantaina 12.11. Helmikuun alussa lähes sadan sidosryhmäläisen kanssa etänä aloitettu ennakointityö huipentui tulosten läpikäymiseen Tampereen kaupungin Kohtaamisia.-tapahtumatilassa. Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia viiden eri toimialan tulevista osaamistarpeista.

Uusia malleja osaamisen ennakointiin

Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen muotoilemat osaamisen ennakoinnin vaiheet sekä mallit, joilla kuvataan, mistä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet kumpuavat kullekin toimialalle. Hanke laati myös eri toimialojen osaamisvisiot vuodelle 2026, sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset, kuinka visioon päästään. Lisäksi seminaarissa esiteltiin, kuinka paljon kukin toimiala tarvitsee koulutettua työvoimaa Pirkanmaalla vuoteen 2026 mennessä. Työvoimavaje on merkittävä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, teollisuudessa sekä elämystaloudessa. Ennusteen mukaan vuositasolla puhutaan jopa useiden satojen työntekijöiden lisätarpeesta Pirkanmaalla.

Futuristi Elina Hiltunen kertoi tulevaisuuden trendeistä

Ennen varsinaisten tulosten läpikäyntiä kuultiin inspiroiva vierailijapuheenvuoro futuristi Elina Hiltuselta. Hiltusen aiheena olivat megatrendit ja tulevaisuuden työ. Puheenvuoroa pidettiin ajatuksia herättävänä ja erittäin mielenkiintoisena. Puheesta yleisön mieleen jäivät muun muassa muutosten suuri määrä ja jatkuvuus, ilmastonmuutoksen sekä väestönrakenteen kehityksen vaikutukset lähes kaikkeen, sekä kiertotalouden merkityksen kasvu kaikessa liiketoiminnassa. Tilastot ja kuluttajatrendit koettiin mielenkiintoisina muutosten vaikutusten avaajina.

Tulevaisuuden osaamistarpeista arvokasta tietoa eri alojen toimijoille

Elina Hiltusen puheenvuoron jälkeen siirryttiin viiden eri toimialan osaamisen ennakoinnin tuloksiin. Esityksissä tuotiin esille projektiryhmien sekä alan toimijoiden näkemyksiä tulevaisuuden muutosilmiöistä ja niiden tuomista liiketoimintamuutoksista, jotka vaikuttavat osaamistarpeisiin. Lisäksi käytiin läpi ennakointityön keskeisiä vaiheita, prosessin etenemistä vuoden aikana sekä tärkeimpiä ennakoinnin menetelmiä ja työkaluja.

Seminaarin lopuksi käytiin Elina Hiltusen juontama paneelikeskustelu, johon osallistui yksi edustaja jokaisesta projektiryhmästä. Keskustelussa osallistujat pääsivät kertomaan näkemyksiään ennakointityöskentelystä ja mahdollisista kehittämistarpeista työskentelyyn liittyen. Yleisesti ottaen ennakointityö koettiin etätoteutuksesta huolimatta antoisana ja omaa työtä tukevana. Yritysten laajempaa läsnäoloa ennakointityössä kaivattiin lisää, ja korostettiin heterogeenisen projektiryhmän merkitystä.

Kaiken kaikkiaan osaamisen ennakointi auttoi ymmärtämään sosiaali- ja terveysalan, kiertotalouden, teollisuuden, elämystalouden ja yrittäjyyden tulevia kehityskulkuja Pirkanmaalla. Tätä arvokasta tietoa voidaan toimittaa kyseisten alojen toimijoille.

Hankkeen tarkempia, alakohtaisia tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia tullaan julkaisemaan tulevissa artikkeleissa, joten seuraa uutisointia!


Teksti Emilia Aakko, Päivi Ainasoja, Jarno Hakanen, Tero Salminen, Jenni Santanen

Kuvat Timo Riipinen