Siirry sisältöön

Kotivanhemmat valmennuksella kohti koulutusta

Julkaistu 22.6.2021 8.33

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa toteutettiin lukuvuoden 2020-2021 aikana maahanmuuttajakotivanhempien koulutuksen kehittämishanketta Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoituksella. Toiminnan tavoitteena on ollut edistää kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajavanhempien koulutukseen ohjautumista ja yhteiskuntaan sopeutumista sekä vahvistaa suomen kieltä ja perustaitoja.

Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi toteutimme Starttivalmennusta, jota oli syksyn 2020 aikana yksi ja keväällä 2021 kaksi ryhmää. Ryhmät kokoontuivat kolme kertaa viikossa kaksi-kolme tuntia kerrallaan. Valmennuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien suomen kielen taitoja sekä muita perustaitoja, kuten arjen matematiikkaa ja digitaitoja. Lisäksi valmennuksessa oli vahvasti mukana opinto-ohjauksen ja uraohjauksen elementtejä. Kotivanhemmat ovat taustoiltaan ja taidoiltaan hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä, joten lähtökohdat oppimisellekin vaihtelivat paljon.

Etävalmennusta kotoa käsin

Toimintavuosi on ollut tapahtumarikas ja opettavainen. COVID-19-pandemia asetti omat haasteensa hankkeen toiminnan toteutuksen muotoutumiselle. Yhtenä tavoitteena oli tehdä tiiviistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa, mikä oli haastavaa vallitsevista rajoituksista johtuen. Ryhmämuotoisen toiminnan toteuttaminen sopeutettiin myös ajalle tyypilliseen tapaan etäopetus muotoon ja toimintaa toteutettiin pääasiassa Teamsin välityksellä, etäopetuksena. Etäopetuksen tuloksena osallistujat ottivatkin vuoden aikana valtavan digiloikan, puhuimme erikseen myös heikon lukutaidon omaavien digiloikasta. "Asiakkaiden positiivinen palaute ja oppimiskokemukset motivoivat myös opettajaa haastavan etäopetuksen yhteydessä." kertoo opettaja Paula Takala. Etätoteutus näyttikin sopivan hyvin kotivanhemmalle, jonka pienet lapset ovat kotona tai jonka lapsi on sairaana.

Vuoden pilotoinnista saadut kokemukset olivat kokonaisuudessaan hyvin positiivisia. Osallistujat ovat olleet todella motivoituneita ja innostuneita oppimisesta ja opiskelusta. "Osallistujat olivat aktiivisia ja kyselivät paljon suomen kielestä. Parasta oli, että etäopetuksesta huolimatta tapahtui ryhmäytymistä ja ihmeteltiin porukalla, jos joku ei ilmestynytkään Teamsiin ajallaan. Motivaatiosta kertoi paljon se, että kotiläksyjä lähetettiin ahkerasti niin sähköpostilla kuin WhatsAppilla", kertoo ryhmien S2-opettaja Tiina Miikkulainen.

Joustavaa vertaisoppimista

Starttivalmennuksen etuna on ollut joustavuus niin toteutuksen kuin osallistumisen näkökulmista. Muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin on voitu reagoida nopeasti ja ketterästi. Lisäksi valmennus on muodostanut matalan kynnyksen väylän päästä mukaan toimintaan ja siirtyä eteenpäin koulutukseen tai työkokeiluun, kun sen aika on ollut.

Ryhmästä muodostui myös tärkeä vertaisoppimisen ympäristö, missä yhdessä kannustettiin ja tsempattiin kaveria yrittämään. "Ryhmissä on vallinnut positiivinen ilmapiiri, jossa opiskelu on ollut luontevaa", kertoo matematiikkaa ryhmille opettanut Paula Takala ja jatkaa: "Antoisinta on ollut kiireetön eteneminen ja asiakkaiden oppimiskokemusten mahdollistaminen kertauksen ja esimerkkien avulla."

Oikea aika oppimiselle

Kotivanhemmille suunnatun toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa tulee jossain määrin huomioida osallistujien elämäntilanteet, jotka voivat olla hyvin vaihtelevia ja haastavia. Kotivanhempien velvollisuudet ja vastuut kodin piirissä sekä niistä johtuva väsymys ja kuormittuminen voivat osaltaan vaikuttaa siihen, ettei täysipäiväinen opiskelu ole ollut vielä mahdollista. Silti osa-aikainen, mutta tavoitteellinen opiskelu on tuonut arkeen vaihtelua, mahdollistanut uuden oppimisen ja vahvistanut perustaitoja. Kotivanhemmille suunnatun koulutuksen kehittämisessä tuleekin huomioida oikea-aikaisuus. Kun pitkään kotona ollut vanhempi kokee elämäntilanteensa olevan sopiva opiskelulle, oppimista ja edistymistä myös tapahtuu.

Vuoden kokemukset ovat vahvasti osoittaneet tarpeen Starttivalmennuksen kaltaiselle, tavoitteelliselle koulutukselle nivelvaiheessa, mihin on vahvasti kytketty mukaan uraohjauksen osa-alueita. Kotivanhempien tavoittamiseksi ja osallistamiseksi on tehtävä tiivistä sektorit ylittävää yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä.


Teksti Anna Korhonen

Kuvat Jhon David, Unsplash