Siirry sisältöön

Sote-ala tarjoaa varmaa työtä

Julkaistu 26.5.2021 12.40

Puolivartalokuva Sirpa Sivosesta vaalealla taustalla.
Sirpa Sivonen kannustaa työnhakijoita tutustumaan sote-alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Sote-ala tarjoaa työnhakijoille monipuolisia tehtäviä ja työtä on tarjolla kaikille halukkaille. Siellä työskentelee insinöörejä, hoivatyön ja lääketieteen ammattilaisia. Töitä on tarjolla myös puhtaanapidossa, ruoka-alalla ja kiinteistöhuollossa. Alan työvoimapulaan tarvitaan pikaisesti toimenpiteitä valtion sekä kuntien ja kaupunkien taholta.

Sirpa Sivonen työskentelee Kuntatyönantajilla kehittämispäällikkönä. Työssään hän käsittelee työvoiman saatavuuteen liittyviä kysymyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on selkeä työvoimapula, jonka vuoksi Sivonen työskentelee vahvasti asian parissa.

Sote-alan näkymä on tällä hetkellä erittäin huolestuttava. Henkilöstöä ei ole tarpeeksi saatavilla ja työvoimapula tulee lisääntymään entisestään, koska väestön ikääntyessä hoidon tarve kasvaa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolmasosa kunta-alan ammattilaisista saavuttaa eläkeiän. Alalla on siis töitä tarjolla nyt ja tulevaisuudessa.

– Alan sisältä löytyy paljon erilaisia työtehtäviä, se on kuin maailma itsessään. Sieltä löytyy sopivia työtehtäviä meille jokaiselle, Sivonen sanoo.

Alalla työskentelee muun muassa insinöörejä, hoivatyön ja lääketieteen ammattilaisia. Töitä on tarjolla myös puhtaanapidossa, ruoka-alalla ja kiinteistöhuollossa.

Työuran aikana voi kehittää osaamistaan ja hyödyntää sitä monipuolisissa työtehtävissä. Hoivatyön tunteminen on eduksi esimerkiksi teknologian kehittämisessä, jotta saadaan potilastyön arkeen hyvin soveltuvia tuotteita.

– Harva ala tarjoaa sekä vakautta ja turvallisuutta että mahdollisuutta kehittää ja hyödyntää osaamistaan näin monipuolisesti. Alan vaihtaminen on huomattavasti vähäisempää kuin muilla aloilla keskimäärin.

Palvelut tuovat elinvoimaa

Kaupungit ja kunnat tekevät paljon työtä elinvoimaisuuden edistämiseksi. Palvelujen hyvä saatavuus on vaikuttava kilpailukykytekijä yrityksille, kun he miettivät toimipaikkaansa eri kaupunkien välillä. Sote-alan ammattilaisten ja opetushenkilöstön saatavuus on siis yksi keskeinen elinvoiman tae kaupungeille. Näillä molemmilla aloilla on pulaa työvoimasta. Sivosen mukaan asia täytyy ottaa vakavasti kaupunkien päätöksenteossa.

– Ei ole kyse pelkästään siitä, että pääseekö yksittäinen asiakas hoitoon vai ei. Kyse on laajemmin koko alueen elinvoimaista. Suurilla kaupungeilla on tähän iso sana sanottavana ja paljon on tehtävää edessä, Sivonen kertoo.

Päätöksiä tarvitaan myös valtion taholta. Työvoimapulaa voidaan parantaa lisäämällä merkittävästi alan koulutuspaikkoja sekä käynnistämällä laajasti kansainvälistä rekrytointia. Ulkomailla suoritettavien tutkintojen tunnistamista ja täydentämistä tulisi helpottaa sekä tarjota kieliopintoja, jotta kansainvälisen osaamisen saaminen olisi helpompaa. Suomi kilpailee sosiaali- ja terveysalan kansainvälisestä osaamisesta myös muiden länsimaisten valtioiden kanssa. Työvoimapula on tunnistettu ympäri maailmaa.

Sivosen mukaan tarvitaan toimenpideohjelma, joka kestää hallitukselta toiselle. Toimintamalleja on jo rakennettu, mutta niitä ei ole saatu vakiinnutettua. Tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ottaa mallia myös muilta aloilta, joissa on aiemmin ollut työvoimapulaa, kuten rakennus- ja laivanvarustusteollisuudesta. Näille aloille valtio on ollut veturina rahoittamassa toimintaa ja osa toimenpiteistä on rakennettu paikallisesti yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, yritysten ja työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa.

– Keinoja on löydetty muilla aloilla ja nyt niitä tarvittaisiin myös sotessa. Toimenpiteitä vaan täytyy soveltaa alueellisesti ja alaan sopivaksi.

Työvoimapulaan on herätty

Asiaan on myös jo reagoitu. Yhtenä onnistuneena esimerkkinä Sivonen pitää hoiva-avustajan opintojen virallista määrittelyä, joka tehtiin lokakuussa 2020. Koulutus koostuu lähihoitajan tutkinnon osista ja se aukaisee polun alalle lyhyemmällä koulutuksella. Hoiva-avustajan työtehtäviin kuuluvat muun muassa ruokailussa ja peseytymisessä avustaminen.

– Tätä voimavaraa ollaan vasta ottamassa laajemmin käyttöön ja se vastaa yhdeltä osin alan tarpeisiin.

Sivonen näkee paljon hyvää siinä, mitä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut tekevät työvoimapulan ratkaisemiseksi. Osaamo-hanke rakentaa muun muassa työnhakijoille matalan kynnyksen polkuja työelämään sote-alalle. Aktiivinen verkostoituminen paikallisten toimijoiden kesken ja yhteistyövälineiden laajentaminen saavat häneltä erityisesti kiitosta. Sivosen mukaan Tampereella kehitetään uusin silmin ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä työnhakijoita että työnantajia.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Työn tuloksista on kuitenkin luvassa palkintoja monipuolisesti. Ihmisille on tarjolla töitä, ala saa työvoimaa ja palvelut säilyvät hyvällä tasolla. Tämä kaikki kartuttaa myös kaupungin verotuloja.

– Haluan toivottaa rohkeutta ja sinnikkyyttä, olette oikealla suunnalla. Yhteistyöllä ja yrittämisellä on tiedossa pelkkiä voittoja, Sivonen kiteyttää.Teksti Merja Häikiö

Kuvat Studio Onni