Siirry sisältöön

Vapaaehtoistyö vei mukanaan uuteen ammattiin sote-alalle

Julkaistu 26.4.2021 14.11

Satu Suihkonen seisoo ikkunan ääressä punainen paita päällään

Satu Suihkonen osallistui kesällä 2020 Osaamo-hankkeen, yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tamkin sekä Pirkanmaan TE-palvelujen kanssa, järjestämään Kurkista viikossa sosiaali- ja terveysalalle -verkkovalmennukseen. Siellä hän löysi omaan elämäntilanteeseensa sopivan kouluttautumisvaihtoehdon sote-alalle ja nyt hän opiskelee Tredussa mielenterveys- ja päihdealan ammattitutkintoa.

Ihmisten hyvinvoinnin tukeminen on tullut vuosien varrella yhä merkityksellisemmäksi Satu Suihkoselle. Hän tunsi vahvasti, että haluaa tehdä ihmissuhdetyötä myös työkseen. Suihkonen on työskennellyt pitkään tietojärjestelmien asiantuntijatehtävissä ja hän on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2018. Valmistuttuaan hän kuitenkin koki, että haluaa tehdä ihmisläheisempää työtä.

Suihkonen on tehnyt vapaaehtoistyötä aktiivisesti vuodesta 2000 lähtien. Hän on ollut Pirkanmaan Mielenterveys ry:n Kriisikeskus Osviitassa tukihenkilönä, johon kuuluu kriisipuhelimeen vastaaminen ja asiakkaiden tapaaminen. Hän on tehnyt vapaaehtoistyössä myös hyvinvointi- ja liikuntavastaavan tehtäviä, ohjannut ryhmiä ja ollut mukana kouluttamassa uusia vapaaehtoisia sekä kehittämässä toimintaa. Hän on kouluttautunut Mieli ry:ssä mielenterveyden ensiapukouluttajaksi ja työnohjaajaksi. Näin Suihkonen on pystynyt kehittämään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti ammatilliseen suuntaan, vaikka ei ole ollut alan töissä.

–Vapaaehtoistyö on ollut minun väyläni, jota pitkin olen voinut edetä. Sitä on voinut tehdä omin tiedoin ja taidoin oman kiinnostuksen mukaan. Itselleni on ollut tärkeää, että oma persoona on saanut siinä myös näkyä, Suihkonen sanoo.

Suihkonen on vuosien varrella kouluttautunut eri tavoin vapaaehtoistyössä ja laajentanut näin osaamistaan. Hän aloitti vuonna 2017 vapaaehtoisena ja kokemusasiantuntijana myös Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:ssä. Sen kautta hänelle vain vahvistui ajatus siitä, että sote-ala on hänen oma juttunsa.

Motivaatio on löytynyt halusta auttaa muita. Suihkonen on itse selvinnyt hankalista elämänvaiheista ja jälkeenpäin hän huomasi, että oli yrittänyt liikaa pärjätä yksin.

– Asioiden työstäminen yksin on raskasta ja se kestää kauan. Haluan vaikuttaa siihen, että kynnys hakea apua on matalampi. Ja että toiset pääsevät vähän helpommalla ja nopeammin elämässä eteenpäin.

Oman roolin muutos

Halu työskennellä sote-alalla oli siis jo herännyt aiemmin ja Suihkonen oli myös hakenut useita alan työpaikkoja. Hän pääsi usein hauissa haastatteluihin asti, mutta vaikka hänellä oli jo kertynyt paljon kokemusta alalla työskentelystä, hän ei tullut valituksi. Osaa alan työpaikoista hän ei ole voinut edes hakea, koska tehtävissä vaaditaan virallista ammatillista pätevyyttä.

Kesällä 2020 Suihkonen osallistui Osaamo-hankkeen, yhteistyössä Tredun ja Tamkin kanssa, järjestämään Kurkista viikossa sosiaali-ja terveysalalle -verkkovalmennukseen. Osallistuessaan infopäiviin hänellä oli ajatuksena, että tätä kautta hän voisi löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivan koulutuksen, joka täydentää hänen nykyistä ammattitaitoaan ja antaa tutkintopätevyyden. Tämä toive toteutui.

–Sain kattavan kuvan alan koulutuksista ja siinä heti karsiutui tietyt vaihtoehdot pois, jotka eivät tällä hetkellä sopineet itselleni. Koen, että varsinainen hoivatyö ei ole minun juttuni, enkä halunnut aloittaa monta vuotta kestävää koulutusta.

Verkkovalmennuksessa hän löysi Tredun tarjoaman mielenterveys- ja päihdealan ammattitutkinto koulutuksen ja varasi infopäiviin kuuluvan henkilökohtaisen uraohjausajan Tredun opinto-ohjaajalle. Suihkonen sai myös alustavan linjauksen siitä, että hänen on mahdollista suorittaa opinnot työttömyysetuudella. Tammikuussa 2021 Suihkonen aloitti kyseiset opinnot, jotka kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan yhteensä puolitoista vuotta. Opiskelu on käytännönläheistä ja sitä voi tehdä myös työn ohessa. Suihkosella on tavoitteena löytää itselleen työpaikka jo opintojen aikana ja suorittaa siellä tutkintoon kuuluvat näytöt.

Nyt hän on huomannut pohtivansa ja prosessoivansa oman roolinsa muutosta vapaaehtoistyöntekijästä ammattilaiseksi. Mielenkiinto alaa kohtaan on opintojen myötä vain kasvanut ja ajatus siitä, että hän on nyt oikealla alalla, on vahvistunut entisestään. Suihkonen haluaa omalla työllään parantaa ihmisten hyvinvointia tässä yhteiskunnassa.

–Haluan olla ihmisen rinnalla kulkijana elämän eri vaiheissa. Samalla kun autan toista, saan siitä itse jotain sellaista, mitä ei voi aina sanoin kuvailla. Sen voi ymmärtää ainoastaan silloin kun sen on itse kokenut. Kohtaamisessa ihmisten kanssa syntyy aina jotain ainutlaatuista, mitä kukaan ei voi tietää ennalta.
Teksti Merja Häikiö

Kuvat Merja Häikiö