Siirry sisältöön

Tarvitaan uskallusta palkata sopivia työntekijöitä kansallisuudesta huolimatta

Julkaistu 23.4.2021 10.02

Moni on huomannut kirkkaansinisen “Robit"-logon moottoritiellä E12 matkalla Tampereelta Helsinkiin ennen Ideaparkin ostoskeskusta. Ulkoapäin tavanomainen teollisuusrakennus kätkee sisäänsä vilkkaan kansainvälisen työpaikan monille ulkomaalaisille kyvyille Pirkanmaalla. Robitin noin kuudestakymmenestä työntekijästä Suomessa on kymmenellä kansainvälinen tausta, ulottuen Etelä-Amerikasta aina Etelä-Aasiaan saakka.

“Ulkomaalaistaustaisten asiantuntijoiden palkkaaminen on osoittautunut erittäin hyödylliseksi alamme kansainvälisen luonteen vuoksi", kertoo Robitin henkilöstöjohtaja Jaana Rinne. Vuodesta 1985 toiminnassa ollut Robit on globaali porausteknologiatarvikkeiden tuottaja, jolla on maailmanlaajuinen myyntiverkosto, sekä tuotantolaitoksia neljässä maassa kolmella mantereella.

Vuodesta 2015 Robit on menestyksekkäästi palkannut opiskelijoita sekä vastavalmistuneita osaajia Suomessa “Talent Trainee Program" -harjoittelijaohjelman kautta. Rinne kertoo, että ohjelma on avoin kaikille, mutta viime aikoina erityisesti moni ulkomaalaistaustainen hakija on päätynyt heille töihin kyseisen ohjelman avulla. “Palkkasimme Talent Trainee -harjoittelijan Pakistanista v. 2016, Vietnamista v. 2018, Nepalista v. 2019, sekä Brasiliasta v. 2020", kertoo Rinne. Hänen mukaansa työpaikan löytäminen Suomesta on erityisesti Suomessa opiskelleille ulkomaalaisille erinomainen tapa soveltaa täällä oppimiaan taitoja, ja antaa työpanoksensa Suomen talouden hyväksi.


Harjoittelijaohjelman lisäksi Robit on palkannut ulkomaalaisia asiantuntijatehtäviin mm. Meksikosta, Kreikasta, Ukrainasta, Venäjältä, sekä Australiasta. Rinne myöntää kansainvälisissä rekrytoinneissa olevan omat haasteensa: “Toisaalta Suomessa asuvien ulkomaalaisten palkkaaminen on melko suoraviivaista, koska heillä on tyypillisesti asumis- ja työluvat jo hankittuna. Lisäksi heillä on yleensä hyvä käsitys suomalaisesta työkulttuurista ja siihen liittyvistä odotuksista". Rinteen mukaan selkeät, yhdestä paikasta löytyvät toimintaohjeet sekä julkisen puolen tuki voisivat todella auttaa Robitin kaltaisia yrityksiä selviämään ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamiseen liittyvästä byrokratiaviidakosta ja tehostamaan kansainvälistä rekrytointiaan.

Vaikka ulkomaalaisten asiantuntijoiden palkkaamiseen liittyvä byrokratia nähdään usein edelleen ylitsepääsemättömänä esteenä, Rinne uskoo Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten asiantuntijoiden rekrytoinnin toimivan verrattain hyvin. Hänen mukaansa monet yritykset eivät tällä hetkellä valitettavasti edes harkitse ulkomaalaisten palkkaamista. Tämä saattaa johtua kommunikaatiohaasteista, koska monet kansainvälisesti toimivat suomalaisyritykset saattavat edelleen käyttää pääosin suomea työkielenään, englannin kielen osaamisen rajoittuessa muutamaan palvelutehtävissä toimivaan työntekijään.

“Robitissa työkielenämme on englanti, joka mahdollistaa ulkomaalaisten asiantuntijoiden tehokkaan hyödyntämisen heti työsuhteen alkamisesta lähtien. Globaalina yrityksenä pyrimme välttämään toimistotehtäviin suomalaisten työntekijöiden palkkaamista, joiden englannin kielen taito ei ole riittävän hyvä", Rinne kertoo. Hän myös kehottaa muitakin yrityksiä rohkeasti palkkaamaan kansainvälisiä osaajia, mikäli he soveltuvat hyvin työtehtävään ja -tiimiin.


Suomesta töitä hakeville ulkomaalaisille Rinne neuvoo asenteen ja motivaation olevan avainasemassa. Hänen näkemyksensä mukaan hakijan tulee selkeästi kertoa hakemuksessa, miksi hän haluaa yritykseen töihin, ja miksi yrityksen tulisi palkata heidät. Hakemuksen laatimiseen löytyy muun muassa netistä paljon ohjeita. Hakemus on hyvä myös tarkistaa huolellisesti kirjoitusvirheiden varalta, ja välttää kirjoittamasta turhan humoristiseen tyyliin “joukosta erottautumisen" varjolla.

Robit on erinomainen esimerkki kansainvälisestä suomalaisesta yrityksestä, jolla on avoin lähestymistapa rekrytointiin: hyvä sopivuus työtehtävään on tärkeämpää kuin hakijan kansallisuus. Kansainvälisen rekrytointiprosessin haasteellisuudesta huolimatta Robit on rohkeasti palkannut ulkomaalaisia osaajia edustamaan yrityksen kansainvälistä luonnetta. Positiivisen muutoksen edistäminen - “We Drive Change" - on yksi yrityksen kolmesta perusarvosta, joka näyttäytyy erinomaisen hyvin tavassa, jolla yritys tarjoaa kansainvälisille osaajille mahdollisuuden osallistua yhteiseen muutokseen.


Teksti Tampere talent Ambassadors, käännös englannista suomeksi Jyri Pakarinen